Obchodné poradenstvo

IBM C-Suite Study 2013
Zaregistrujte sa a získajte výsledky štúdie

Obchodné poradenstvo

IBM C-Suite Study 2013

CMOs and CIOs

Acquaintances or allies
Známi alebo spojenci?

Zistite viac

CMOs and CIOs

Acquaintances or allies
Známi alebo spojenci?

Obchodné poradenstvo

Vypočujte si viac ako 1 700 marketingových riaditeľov
Získajte viac informácií o štúdii IBM Global CMO Study (US)

Obchodné poradenstvo

Vypočujte si viac ako 1 700 marketingových riaditeľov

Odborné poradenstvo v oblasti riadenia spoločností pre optimalizáciu výkonnosti v každom ohľade vašej organizácie.

 

Aby mohli podniky v dnešnom svete uspieť, musia zvládať narastajúcu zložitosť a nestabilitu, zvyšovať efektivitu prevádzky a umožňovať spoluprácu medzi podnikovými funkciami, rozvíjať inovatívne myšlienky a talent a zvládať neustále zmeny.

Prevádzka a dodávateľský reťazec Zlepšite svoj prevádzkový model a poprepájajte koncové funkcie dodávateľského reťazca, aby ste dosiahli efektívnosť a efektivitu optimalizovaných procesov.

Technológie Využívajte výhody technológií na podporu inovácií v podnikaní a vytvorenie trvalo udržateľného rastu pri súčasnej optimalizácii organizácie IT.

Podnikanie a zákazník Zvýšte konkurencieschopnosť a spokojnosť zákazníkov a povzbuďte rast prostredníctvom inovácií.

Financie a bezpečnosť Zlepšite tvorbu prognóz a výkazov, rozviňte svoje schopnosti predvídať udalosti, minimalizujte obchodné riziká a optimalizujte svoju finančnú organizáciu.

Organizácia a ľudia Umožnite spoluprácu prostredníctvom správy výkonnosti a podpory ľudského kapitálu, doplnenú o efektívne HR a analýzu.

Potrebujete pomoc?

Zavolajte nám, alebo nám napíšte e-mail.

Štúdie spoločnosti IBM o vrcholových riadiacich pracovníkoch

IBM Global CEO Study pre rok 2012 Rozhovory s viac ako 1 700 vrcholnými predstaviteľmi spoločností z celého sveta


IBM Global CMO Study pre rok 2011 Viac ako 1 700 osobných rozhovorov s vrcholnými marketingovými predstaviteľmi spoločností! Zistite na čo myslia dnešní vrcholní marketingoví predstavitelia spoločností.


IBM Global CIO Study pre rok 2011 Životne dôležitý riaditeľ pre informačné technológie


Štúdia Global CEO Study pre rok 2010 "Profitovanie zo zložitosti"


Štúdia Global CFO Study pre rok 2010 "Nový integrátor hodnôt"


Štúdia Global Chief Supply Chain Officer Study pre rok 2009 "Inteligentnejší dodávateľský reťazec"

Odborné znalosti IBM z jednotlivých odvetví

18 odvetví. Vrátane vášho.

 

Poskytované poradenské služby:

Inovatívne myšlienky, výskum a praktické poznatky pre vedúcich predstaviteľov spoločností od organizácie IBM Institute for Business Value

Bulletin IdeaWatch

Zaregistrujte sa na odber mesačného elektronického bulletinu od IBM Global Business Services, kde nájdete výsledky výskumu ústavu IBM Institute for Business Value.

Stiahnuť aplikácie IBV

Získajte prístup k najnovším inovatívnym myšlienkam, udržiavajte si knižnicu zdrojov a preskúmajte obsah na svojom zariadení iPad alebo Android.

Leiderschap, onderzoek en praktische inzichten van het IBM Institute for Business Value voor directieleden en hoger management (US)