Lagrings- og
datatjenester

Ditt første skritt mot en effektiv
informasjonsinfrastruktur

Forenkle lagrings- og dataadministrasjon med tjenester fra IBM

Siden datavolumet vokser kontinuerlig, trenger du kanskje hjelp til å lagre og administrere dataene for å kunne fatte beslutninger på en effektiv måte. IBM tilbyr lagrings- og datatjenester som kan hjelpe deg med å dekke dine behov for lagringsinfrastruktur, inkludert evaluering, planlegging, design, implementering og administrasjon. Med vår lagringsekspertise, gjennomtestene metodologier og effektive verktøy kan vi bidra til å dekke dine nåværende og fremtidige lagrings- og databehov, samtidig som vi hjelper deg med å oppnå bedre resultater i virksomheten.

Vi kan bidra til å legge til rette for vekst og innovasjon i virksomheten med mer effektive lagrings- og datatjenester. Våre omfattende tjenester hjelper deg med å dekke lagringsbehovene dine ved å etablere en velorganisert løsning for lagrings- og datamiljøet ditt proaktivt. Utnytt fordelene med en effektiv lagrings- og informasjonsinfrastruktur ved å forenkle administrasjonen av lagrings- og datamiljøet ditt. Med våre tjenester kan du få innsikt i hvordan virksomheten din bruker de eksisterende lagerressursene.

Vi kan levere en robust lagringsinfrastruktur og bidra til å øke verdien av viktige data ved å redusere risikoen for lagring betydelig.

Hva vi tilbyr

#

Tjenester for data- og informasjonsadministrasjon

Utvikle og bruke beste praksis for administrasjon av informasjon i hele livssyklusen for å fremme vekst i virksomheten og overholdelse av lover og forskrifter

#

Lagrings- og dataprodukttjenester

Reduser tiden det tar å implementere ny lagringsteknologi og migrere data, samtidig som du reduserer risikoen

#

Datamigreringstjenester

Tjenester og verktøy som muliggjør avbruddsfrie online-migreringer for å redusere kostnader, optimalisere infrastrukturer og øke produktiviteten

#

Tjenester for lageroptimalisering og integrering

Løsninger for neste generasjon av lagerstyring

#

Forenklet administrasjon av lagringsforespørsler

Optimaliser lagereffektiviteten ved å definere standarder som kan håndheves

Server and Storage On-site Daily Assist Services

Server and Storage On-site Daily Assist Services

Gir raskere avkastning på dine server- og lagringsinvesteringer

#

Smart lagring i nettskyen

Bidrar til å redusere kostnader og forbedre ytelsen med en skalerbar lagervirtualiseringsløsning

Les studier, rapporter og sammendrag om dette emnet

Kontakt IBM

Møt eksperten Lars Evensen

Ressurser

IBM Virtualization Services