Bankovní řešení

Primární navigace kartami

Zaměřte se více na zákazníky, odhalte správnou rovnováhu mezi náklady a agilitou, zlepšete řízení rizik a své odlišení od konkurence.

IBM
Chytřejší banky zvládají sociálně orientované podnikání.

Budoucnost v bankovnictví

Získejte užitek z globálních příležitostí za pomoci propracovaných poznatků a prediktivních analýz. (PDF, 568 kB)

Sociálně orientované podnikání ve světě bankovnictví

Zapojte své zákazníky a posilte schopnosti zaměstnanců prostřednictvím technologií zaměřených na sociálních sítě a spolupráci.

Chytřejší postupy v oblasti rizika. Kritické zamyšlení nad otázkami finančního a provozního rizika. Informujte se podrobněji.

Jsme tady, abychom vám pomohli

Sledujte řešení IBM pro bankovnictví

Youtube Linkedin Twitter WordPress

Reagujte na významné obchodní potřeby:

Zajistěte špičkové zákaznické zkušenosti a oživte své podnikání

Podpořte růst aplikováním poznatků ke zlepšení uživatelských zkušeností a efektivním využitím spotřebitelských dat v přesně zacílených marketingových kampaních.

Vybudujte flexibilní a agilní prostředí základních bankovních služeb k maximalizaci zisku

Zajistěte rychlejší dodávky produktů, rychle reagujte na probíhající změny na trhu, těšte se z vyšší míry získávání nových zákazníků, zvyšte své tržby a snižte provozní náklady.

Inovujte platební a transakční služby za dostupnou cenu

Umožněte nové modely plateb bez ohledu na typ platební transakce, a vyjděte tak vstříc potřebám zákazníků i zákonným požadavkům při současném snížení nákladů.

Optimalizujte řízení rizik v zájmu lepšího rozhodování a nižších nákladů na dodržování předpisů

Posilte důvěryhodnost mezi zákazníky i partnery zmírněním finančního rizika, odhalováním podvodného jednání, zajištěním dodržování předpisů a snížením hrozeb v oblasti systémů a zabezpečení.

Další možnosti řešení