Корпоративне ліцензування Microsoft®

Умови використання програмного забезпечення Microsoft

Цей документ регламентує використання програмного забезпечення Microsoft, в тому числі зв'язаних мультимедійних матеріалів, друкованих публікацій, а також електронної документації (окремо та разом "Продукти"), що надаються корпорацією International Business Machines Corporation, її філіями та афілійованими з нею особами ("Замовник"). Продукти не належать Замовнику, використання Продуктів підлягає регулюванню правами та обмеженнями, про які Замовник зобов’язаний Вас проінформувати. Ваше право на використання Продуктів регулюється умовами договору із Замовником, Вашим розумінням, дотриманням та згодою з такими умовами і положеннями, які Замовник не може змінювати, коректувати або доповнювати. Ви погоджуєтеся з тим, що Замовник може надати Ваше ім'я та адресу до компанії Microsoft з метою звітності.

 1. Визначення
  "Клієнтське програмне забезпечення" - це програмне забезпечення, що дозволяє пристрою отримати доступ або використовувати служби чи функції, які надаються Серверним програмним забезпеченням.
  "Пристрій" означає будь-який комп'ютер, робочу станцію, термінал, портативний пристрій, пейджер, телефон, персональний цифровий пристрій, "смартфон", сервер або інше електронне обладнання.
  "Серверне програмне забезпечення" означає програми, які надають певні служби чи функції на комп'ютері, що виконує роль сервера.
  "Документація до програмного забезпечення" означає будь-який користувацький документ, що входить до складу серверного програмного забезпечення.
  "Програмне забезпечення, призначене для розповсюдження" означає програмне забезпечення, описане в Пункті 4 (Використання програмного забезпечення, призначеного для розповсюдження) нижче.
 2. Володіння Продуктами
  Ліцензія на Продукт надається Клієнту пов’язаною з компанією Microsoft Corporation особою (разом "Microsoft"). Усі назви та права інтелектуальної власності, що містяться в Продуктах або стосуються їх (разом із їх складовими елементами, в тому числі, але не обмежуючись цим, зображення, фотографії, анімації, відео, аудіо, музика, текст та "аплети" ("applets"), що містяться в Продуктах), є власністю Microsoft або її постачальників. Продукти захищені законами про авторське право та міжнародними договорами в сфері авторського права, а також іншими законами та договорами в сфері захисту інтелектуальної власності. Володіння, доступ або використання Продуктів не передбачають передачу Вам права власності на такі Продукти або будь-яких прав інтелектуальної власності. Ви не можете видаляти, змінювати або приховувати повідомлення про авторські права, товарні знаки або інші права інтелектуальної власності, що містяться в або на Продуктах.
 3. Використання Клієнтського програмного забезпечення
  Ви можете використовувати Клієнтське програмне забезпечення, встановлене на ваших Пристроях Замовником, лише відповідно до інструкцій та у зв'язку із послугами, які Вам надаються Замовником. Положення цього документа повністю та остаточно замінюють собою умови Ліцензійної угоди Microsoft для користувача, яка може надаватися в електронній формі протягом Вашого користування Клієнтським програмним забезпеченням.
 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
  У зв’язку із послугами, які надає Вам Замовник, Ви можете отримати доступ до певних "зразків", "елементів без застережень щодо вільного використання" та/або програмних розробок ("SDK") щодо програмних кодів та інструментів (окремо чи разом "Програмне забезпечення, призначене для розповсюдження"). ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЗМІНЮВАТИ, КОПІЮВАТИ ТА/АБО РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, ЯКЩО ТІЛЬКИ ВИ НЕ ДАЛИ ЯВНОЇ ЗГОДИ НА ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ ДОДАТКОВИХ УМОВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ПРАВАХ З КОРИСТУВАННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ ("SPUR"), ЗАСТОСОВНИХ ДО ЗАМОВНИКА, ПОЛОЖЕННЯ ЯКИХ ПОВИННІ БУТИ НАДАВАНІ ВАМ ЗАМОВНИКОМ. Microsoft не дозволяє використовувати будь-яке Програмне забезпечення, призначене для розповсюдження, якщо Ви не дали явної згоди на виконання додаткових умов, які надано Вам Замовником.
 5. Копії
  Ви не можете створювати копії Продуктів; однак Ви можете (а) створити одну копію Клієнтського програмного забезпечення на своєму Пристрої, якщо Замовник явно надав таке право; та (б) створювати копії певних програм, призначених для розповсюдження, відповідно до Пункту 4 (Використання програмного забезпечення, призначеного для розповсюдження). Ви повинні видалити або знищити все Клієнтське програмне забезпечення і/або Програмне забезпечення, призначене для розповсюдження, після закінчення строку дії або скасування договору із Замовником, після отримання відповідного повідомлення від Замовника або після передачі Вашого Пристрою іншій особі чи установі залежно від того, яка з подій настане першою. Ви не можете копіювати будь-які друковані матеріали, що супроводжують Продукти.
 6. Обмеження щодо зворотного проектування, декомпіляції та дизасемблювання
  Ви не маєте права виконувати зворотне проектування, декомпіляцію або дизасемблювання Продуктів, окрім випадків і лише у межах таких випадків, якщо така діяльність явно дозволена застосовним законодавством, незважаючи на це обмеження.
 7. Заборона оренди
  Ви не маєте права здавати в оренду, позичати, передавати у заставу або прямим чи непрямим шляхом передавати Продукти іншим особам чи розповсюджувати Продукти серед інших осіб, а також не можете надавати доступ іншим особам до функцій Продуктів, окрім випадків, коли доступ до функцій Продуктів у вигляді послуг програмного забезпечення здійснюється виключно відповідно до умов цього договору та будь-якого іншого договору між Вами та Замовником.
 8. Припинення
  Без шкоди для будь-яких інших прав Замовник може скасувати Ваші права на використання Продуктів у разі невиконання Вами умов та положень цього документа. У випадку скасування або припинення дії Вашого договору із Замовником або договору між Замовником та Microsoft, за умовами якого Продукти ліцензуються, Ви повинні припинити використання та/або доступ до Продуктів, знищити всі копії Продуктів та всіх їх компонентів.
 9. Відмова від гарантій
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО ВИПРАВЛЕННЯ ВІД MICROSOFT. БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ АБО ЗАСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ, ЯКЩО ТАКІ БУДУТЬ НЕОБХІДНИМИ, НАДАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ЗАМОВНИКОМ, А НЕ КОМПАНІЄЮ MICROSOFT, ЇЇ ФІЛІЯМИ ЧИ ПОВ’ЯЗАНИМИ З НЕЮ ОСОБАМИ.
 10. ПІДТРИМКА ПРОДУКТІВ
  Будь-як підтримка для Продуктів надається Вам Замовником, а не компанією Microsoft, її філіями чи пов’язаними з нею особами.
 11. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ
  ПРОДУКТИ МОЖУТЬ МІСТИТИ ТЕХНОЛОГІЇ, ЩОДО ЯКИХ ВІДСУТНІ ГАРАНТІЇ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ТА ЯКІ НЕ ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СЕРЕДОВИЩАХ АБО ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМАХ, ДЕ ПОМИЛКИ ПРОДУКТІВ МОЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО ЗАГИБЕЛІ, ТРАВМИ АБО СЕРЙОЗНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, МАЙНА ЧИ СЕРЕДОВИЩА.
 12. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПОРТУ
  На Продукти розповсюджується дія експортного законодавства США. Замовник повинен виконувати вимоги всіх передбачених законів, в тому числі адміністративних норм експорту США, правил міжнародного перевезення зброї, а також обмеження для кінцевих користувачів, кінцевого користування та призначення, встановлених урядами США та інших країн. Додаткову інформацію наведено на веб-сайті http://www.microsoft.com/exporting/.
 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
  Окрім будь-якої відповідальності, яку Ви можете мати перед Замовником, Ви погоджуєтеся з тим, що несете юридичну відповідальність безпосередньо перед Microsoft за будь-які порушення умов і положень цього документа.
 14. Заборона використання в середовищах з високим ризиком
  Ви не можете використовувати Продукти в будь-яких прикладних програмах чи ситуаціях, якщо помилки в роботі Продуктів можуть привести до загибелі або серйозного фізичного пошкодження будь-якої особи або нанести шкоду здоров'ю чи середовищу ("Використання в середовищах з високим ризиком"). Приклади використання в середовищах з високим ризиком без обмеження: літаки та інші засоби громадського транспорту, ядерні або хімічні об'єкти, системи життєзабезпечення, медичні імплантати, автотранспортні засоби та системи озброєння. До середовищ з високим ризиком не відносяться випадки використання Продуктів в адміністративних процесах, для збереження даних конфігурації, інструментах проектування і/або налаштування та інших неконтрольованих прикладних програмах, помилки в роботі яких не можуть привести до загибелі, травми чи серйозної шкоди іншим особам або середовищу. Ці неконтрольовані прикладні програми можуть обмінюватися даними з прикладними програмами, які здійснюють контроль, але не несуть пряму або опосередковану відповідальність за здійснення керування.