Údržba & technická podpora

Chcete sa zamerať na kľúčové oblasti namiesto podpory HW a SW? Potrebujete systém 24x7? Prajete si jediný servisný kontakt a/alebo ucelené hardverové riešenie vrátane užívateľskej podpory produktov od viacerých dodávateľov? Uvažujete o skvalitnení služieb?

Service detail

Service details

Rozvoj výkonnosti a dostupnosti v komplexných IT prostrediach.

Zaistenie vysokej miery systémovej dostupnosti naďalej predstavuje pre mnohé spoločnosti kľúčovú výzvu. Hlavným dôvodom tohto stavu je, že stále zložitejšie architektúra systémov veľmi komplikuje fungovanie takýchto systémov na vysokej a zároveň stabilné úrovni dostupnosti.

IBM vám môže pomôcť sa s touto výzvou vysporiadať prostredníctvom ponúkané sady služieb nazvanej "Infrastructure Support Services". Infrastructure Support Services kombinuje technickú podporu pre IBM produkty a vybrané non-IBM HW a SW produkty a prináša nasledujúce princípy podpory:

Prostredníctvom nášho konceptu štandardizovaných služieb a integrovaného modelu riadenia vám pomôžeme nájsť na mieru šité riešenia spĺňajúce vaše obchodné požiadavky tým najefektívnejším spôsobom.

Služby

Related Resources

Find studies, papers and briefs on this topic

NOTE: JavaScript is disabled in your browser. SSI information is only available when JavaScript is enabled.

Sme tu preto, aby sme vám pomohli

Získajte odpovede ktoré potrebujete.

Featured download

IBM Slovensko na Facebooku

fIBM prináša komplexné, inovatívne a profesionálne riešenia a služby v oblasti IT svojim zákazníkom po celom svete.

Služby a riešenia v oblasti IT