Site and facilities

Cenovo dostupné dátové centrá
a zariadenia

Plánujte, navrhnite a vybudujte flexibilné, cenovo dostupné dátové centrá a zariadenia

Príležitosti na nasadenie dátových centier, ktoré optimalizujú dostupnosť, škálovateľnosť, schopnosť zotavenia a agilitu - zároveň znižujú riziko vďaka prístupu efektívneho využívania nákladov a času—zostávajú silné počas celého životného cyklu dátového centra.

Dopyt po IT nezastaviteľne stúpa. A držať krok s týmto dopytom môže byť ťažšie ako si myslíte. Musíte zabezpečiť podporu pre rast aplikácií, novú technológiu a nové výpočtové modely a zároveň uspokojovať zvyšujúci sa dopyt na dostupnosť a dohliadať na kapitálové a prevádzkové náklady. IBM vám pomôže vyrovnať sa s týmito dopytom pomocou svojich služieb umiestnenia a vybavenia dátových centier. Plánovane dokážeme optimalizovať vaše dátové centrá, či už potrebujete pomoc pri vykonávaní významných zmien vo vašich existujúcich lokalitách alebo pomoc pri rýchlejšej príprave nových zariadení na nasťahovanie.

Naša ponuka

Služby pre stratégiu dátových centier a zariadení (US)

Vypracujte prístup k dátovým centrám, ktorý bude optimalizovať dostupnosť, škálovateľnosť, schopnosť zotavenia a agilitu a zároveň bude minimalizovať riziko

Návrh dátového centra - posúdenie zariadení IT, projekčné a stavebné služby (US)

Navrhnite si dátové centrum budúcnosti - či sa jedná o modernizáciu alebo postavenie nového IT zariadenia, dôkladné plánovanie a realizácia sú kľúčom k minimalizovaniu rizík a nákladov

Služby konsolidácie a premiestnenie IT zariadení (US)

Vypracujte prístup k dátovým centrám, ktorý bude optimalizovať dostupnosť, škálovateľnosť, schopnosť zotavenia a agilitu a zároveň bude počas konsolidácií dátových centier minimalizovať riziká

Služby pre kabeláž zariadení (US)

Znížte náklady na údajové centrá vďaka možnostiam modernej technológie optickej kabeláže

Prečítajte si štúdie, referáty a rešerše o tejto téme

Upozornenie: Vo Vašom prehliadači máte zakázaný JavaScript. SSI informácie sú dostupné len ak je JavaScript povolený.

Sme tu preto, aby sme vám pomohli

Získajte odpovede ktoré potrebujete.

IBM Slovensko na Facebooku

fIBM prináša komplexné, inovatívne a profesionálne riešenia a služby v oblasti IT svojim zákazníkom po celom svete.

Dokument white paper IDC

Pre zákazníkov

Naše nové analytické služby vám pomôžu získať nové poznatky o prevádzke dá tových centier a o ich aktívnom monitorovaní a spravovaní s možnosťou prakticky neustáleho zlepšovania.

Štúdia

Hodnotenie riešení: Definovanie podrobne spracovaného plánu flexibility a cenovej dostupnosti inteligentnejšieho dátového centra.

Prípadová štúdia

Zistite čo urobili iní: Zistite ako IBM pomohla klientom vo všetkých etapách procesu vývoja a renovácie dátového centra—počínajúc stratégiou a plánovaním po konkrétnu implementáciu a riadenie