Stratégia IT a dizajnérske služby

Vypracujte stratégiu IT, ktorá zoptimalizuje vašu
infraštruktúru a zosúladí ju s obchodnými cieľmi

Obchodné tlaky vytvorili potrebu prehodnotenia základnej stratégie IT a jej posun k vzájomne prepojenej inteligentnejšej infraštruktúre. Poradenské služby IBM v oblasti stratégií a návrhov IT vám pomôžu vypracovať strategický podrobný plán, ktorý zosúladí vašu IT stratégiu s vašimi obchodnými prioritami. Vďaka silnej stratégii IT môžete:

Naši poradcovia majú rozsiahle odborné vedomosti prakticky zo všetkých oblastí a odvetví. Používajú rokmi preverené metódy, ktoré vám pomôžu vypracovať správnu stratégiu IT pre podporu svojho podnikania.

Čo ponúkame

  • Stratégia a návrh midlvéru

    Integrujte aplikácie, služby a platformy s efektívnym návrhom midlvéru, aby ste zlepšili správu, používanie a efektívne využitie nákladov

  • Poradenské služby v oblasti odolnosti

    Posúďte, identifikujte a definujte opodstatnené náklady na riešenia správy rizík, aby ste zlepšili kontinuitu podnikania

  • Cloud Computing

    Cloud computing je de facto nový model využívania a poskytovania IT služieb s využitím internetových technológií. Predstavuje novú evolúciu paradigmu v oblasti konsolidácie, virtualizácie a poskytovania IT služieb.


Prečítajte si štúdie, referáty a rešerše o tejto téme

UPOZORNENIE: Vo Vašom prehliadači máte zakázaný JavaScript. SSI informácie sú dostupné len keď je JavaScript povolený.

Sme tu preto, aby sme vám pomohli

Získajte odpovede ktoré potrebujete.

IBM Slovensko na Facebooku

fIBM prináša komplexné, inovatívne a profesionálne riešenia a služby v oblasti IT svojim zákazníkom po celom svete.

Inteligentnejšie dátové centrá - Dosahovanie lepšej efektívnosti

 
Zistite čo je dôležité zvážiť pri vytváraní a implementovaní vašej stratégie pre inteligentnejšie dátové centrá

Prostriedky