Integrované komunikácie
Služby

Navrhnite, implementujte a spravujte integrované
komunikačné a sieťové prostredia pre riadenie
spolupráce, podnikovej flexibility a rastu

Dnešné pokroky komunikačných a sieťových schopností ponúkajú organizáciám takmer neobmedzené príležitosti na vytvorenie obchodnej výhody vďaka tomu, že môžu podnikať kdekoľvek, kedykoľvek, využívať pri tom mnoho typov zariadení a komunikácií.

Organizácie majú potenciál vytvoriť a podporovať inovatívne obchodné modely - počínajúc modernými prostrediami pre spoluprácu cez samoobsluhu zákazníkov po podporu mobilnej pracovnej sily. Avšak zistiť ako a kde majú začať môže byť pre ne veľkou výzvou. Vaša spoločnosť si určite kladie veľa otázok, ako napríklad:

Integrované komunikačné služby sa zameriavajú na návrh, implementáciu a spravovanie vašich komunikačných a sieťových prostredí, aby ich mohli optimalizovať na vždy a všade integrované podnikové komunikácie. Tieto služby sú navrhnuté, aby vám umožnili podporovať kľúčové sieťové prostredia a vybudovať výhodu odlíšenia sa prostredníctvom inovácie podnikania.

Integrované komunikačné služby vám pomôžu:

Integrované komunikačné služby v sebe spájajú odborné poznatky spoločnosti IBM z oblasti IT a podnikových riešení, overené metodológie, odborných pracovníkov po celom svete, popredné odvetvové riadiace platformy a procesy a strategické partnerstvo s čelnými predstaviteľmi z iných odvetví, aby vám pomohli vytvoriť integrované komunikačné prostredie, ktoré podporuje flexibilitu a rast podniku.

Čo ponúkame

Communications service provider network infrastructure services

Služby sieťovej infraštruktúry poskytovateľa komunikačných služieb (US)

Využite nový potenciál pre tržby a účelné vynakladanie nákladov vďaka inteligentnejším sieťam

Konvergované komunikačné služby (US)

Vybudujte obchodnú výhodu pomocou jednotnej komunikácie: integrované zvukové, dátové a obrazové prostredie navrhnuté pre spoluprácu a produktivitu

Mobility and wireless services

Mobilita a bezdrôtové služby (US)

Uspokojte rastúci dopyt po mobilnom pripojení s bezpečnými a odolnými riešeniami bezdrôtovej siete, ktoré umožňujú komunikáciu prakticky kedykoľvek a kdekoľvek

 

Sieťová stratégia a optimalizačné služby (US)

Zabezpečte, aby vaše siete boli zosúladené s podnikovou stratégiou a optimalizované pre podporu prevádzkovej dokonalosti

Network integration services

Služby integrácie sietí (US)

Využívajte vaše siete efektívnejšie

RFID services

Služby RFID (US)

Pomocou RFID integrujte zaznamenávanie údajov v reálnom čase s kľúčovými podnikovými procesmi

Telecom expense management services

Služby pre správu telekomunikačných výdavkov (US)

Presvedčte sa, či správa telekomunikačných výdavkov prináša riadenie, ktoré potrebujete s expertným, proaktívnym riadením výdavkov na hlasové, dátové a mobilné služby

Mobility and wireless services

Riadené služby sieťového pripojenia (US)

Podporujte pripojenie ku globálnej prenosovej sieti s vyššou výkonnosťou

Prečítajte si štúdie, referáty a rešerše o tejto téme

UPOZORNENIE: Vo Vašom prehliadači nemáte povolený JavaScript. SSI informácie sú dostupné len keď je JavaScript povolený.

Sme tu preto, aby sme vám pomohli

Získajte odpovede ktoré potrebujete.

IBM Slovensko na Facebooku

fIBM prináša komplexné, inovatívne a profesionálne riešenia a služby v oblasti IT svojim zákazníkom po celom svete.

Virtuálne tlačové centrum NA IBM Cloud Computing

Virtuálna panelová diskusia o prekonávaní najväčších inhibítorov pre výpočty v prostredí cloud