Business Continuity a služby pre odolnosť

IBM dosiahla 100-percentné zotavenie pre klientov, ktorí oznámili haváriu

Stratégia kontinuity podnikania a zotavenia po havárii, s ktorou budete môcť naďalej poskytovať svoje služby, nech sa stane čokoľvek

Only 37% of today's top organizations have an integrated business resilience strategy. Does yours? Get the 2011 IBM Global Business Resilience and Risk Study. Download Now.

Zákaznícky kontakt

Stránky venované zotaveniu

Môžete sa spoľahnúť na svoje súčasné plány zotavenia po havárii, že zaručia nepretržité fungovanie vašej spoločnosti? Analytici v tomto odvetví súhlasia, že väčšina spoločností, ktoré utrpia veľký výpadok, neprežije dlho na dnešnom konkurenčnom trhu. IT infraštruktúra, odolnosť, kontinuita a zálohovanie obchodných údajov online - to všetko je základom pre pokračovanie vášho obchodného úspechu. Služby kontinuity podnikania a odolnosti od IBM môžu ponúknuť prehľad a odbornosť, ktoré potrebujete, aby ste mohli čeliť každodenným rizikám dnes aj v budúcnosti.

Viac podrobností

Chceme spolu s vami podporovať vaše neustále sa meniace potreby a pomôcť vám zaistiť si úspech. Naše schopnosti globálneho poskytovania a overené metódy stoja za všetkými našimi riešeniami kontinuity a odolnosti. Naša organizácia poskytuje služby kontinuity podnikania a odolnosti viac než 9 000 klientom po celom svete. Naše záznamy hovoria samé za seba.

V spolupráci s vami môžeme dosiahnuť významné finančné výhody a zlepšenia vo výkone zotavenia poskytovaných služieb. Vyberte si z nášho portfólia proaktívnych a udalosťami riadených služieb v závislosti na dôležitosti vašich údajov a procesov. Navyše sú k dispozícii nové možnosti cenovo výhodného riadenia odolnosti, vďaka našim škálovateľným, koncovým a na Cloud prostredí založeným riešeniam zálohovania a zotavenia pre údaje a aplikácie. Na základe vašich požiadaviek môžeme:

Radiť: pomôžeme vám identifikovať, vyhodnotiť a určiť priority obchodných a IT rizík a vytvoriť stratégie a plány na pokrytie týchto rizík. Zistite, ako vám naše služby poradenstva v oblasti odolnosti môžu pomôcť udržiavať nepretržitú prevádzku.

Spravovať: pomôžeme vám vyrovnať pracovné zaťaženia a znížiť aplikačné, dátové a systémové straty. Zistite, ako vám môžeme pomôcť udržiavať kontinuitu podnikania.

Chrániť: pomôžeme vám získať spoľahlivú a automatizovanú ochranu údajov - interne aj externe - prostredníctvom rozličných riadených služieb. Zistite, ako vám naše služby pre prostredie cloud môžu pomôcť pri zotavení po havárii a online zálohovania vašich obchodných údajov.

Minimalizovať: pomôžeme vám eliminovať dopad disruptívnych udalostí pomocou zotavenia IT a pracovných oblastí. Zistite viac o službách zotavenia IT po havárii.

Porozprávajme sa. Každým dňom sa spoločnosti stávajú zložitejšími a prepojenejšími. Riziká a nákladnosť narušení prevádzky siahajú ďaleko za hranice IT do takmer každej oblasti vášho podnikania. Kontaktujte nás a zistite, ako môže prvotriedne, plne integrované riešenie zabudovať kontinuitu do každej oblasti vášho podnikania.

Sme tu preto, aby sme vám pomohli

live-assistance

Získajte odpovede ktoré potrebujete.

alebo nám zavolajte na
0800 100 1120800 100 112


Čo znamená odolnosť pre vaše podnikanie?

Čo znamená odolnosť pre vaše podnikanie? Pozrite si video

Štúdie a referáty