Archivácia a dáta

Zjednodušte správu úložného priestoru a údajov
a zároveň podporte rast podniku a inovácií

Podrobnosti o službe

Riešite problém s dátami a ich archiváciou? Trápi vás rastúci nekontrolovateľný objem uchovávaných dát - aj v súvislosti so štatutárnym tlakom na niekoľkoročnú archiváciu? Ako s dátami pracujete? Kontrolujete ich náklady? Získavajú z nich autorizované osoby informácie?

Rast je nevyhnutnosťou takmer pre každú organizáciu. V spojitosti so stupňujúcimi podnikovými a IT požiadavkami na bezpečnosť, súlad s nariadeniami a flexibilitu môže takýto rast predstavovať veľké výzvy. Mnohé organizácie udržiavajú rovnováhu niekoľkých súvisiacich oblastiach:

Proaktívnym vytváraním správne zorganizovaného prístupu k prostrediu vášho úložného priestoru a údajov môžete získať výhody, ktoré pochádzajú z efektívnej infraštruktúry úložného priestoru. Podnikovým užívateľom môžete poskytnúť vyžadovaný prístup k údajom a osobám rozhodujúcim o kľúčových záležitostiach dáte informácie, ktoré potrebujú na inovácie a rast vašich tržieb. S efektívnym využívaním nákladov dokážete zaviesť výkonnosť úložného priestoru, ktorá bude spĺňať aktuálne potreby a zároveň položí základ pre budúcnosť. A dokážete lepšie riadiť podnikateľské riziká a podporovať súlad s regulačnými nariadeniami.

Prehodnoťte rolu úložného priestoru a údajov vo vašej organizácii

Dnes stále väčší počet spoločností kladie dôraz na jednoduchosť, efektívne využívanie nákladov a odolnosť svojich prostredí úložného priestoru a údajov. Infraštruktúra bez týchto znakov dokáže zablokovať schopnosť spoločnosti prijímať informované obchodné rozhodnutia, prinášať správne reagujúce služby zákazníkom, podporovať produktivitu zamestnancov, dodržiavať súlad s nariadeniami a nasadiť nové podnikové aplikácie. Organizácie musia pokračovať v prehodnocovaní svojich prístupov k správe úložného priestoru a údajov podľa toho, ako sa vyvíjajú potreby podniku a IT. Spoločnosť IBM s tým dokáže pomôcť.

Komplexný prístup k úložnému priestoru a údajom

IBM Global Technology Services ponúka služby, ktoré vám pomôžu komplexne sa zaoberať potrebami úložného priestoru a údajov, vrátane vyhodnocovania, plánovania, návrhu, implementácie a správy. Služby zahŕňajú:

Očakávané prínosy

Služby spoločnosti IBM v oblasti úložného priestoru a údajov sú navrhnuté, aby vám pomohli dosiahnuť lepšiu podnikovú výkonnosť a efektívnejšie podporovať svojich zákazníkov. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti úložného priestoru, osvedčeným metódam a účinným nástrojom dokážeme pomôcť vašej organizácií s podporou jej aktuálnych a budúcich požiadaviek na úložný priestor a dáta:

Súvisiace materiály

Vyhľadajte si štúdie, referáty a rešerše o tejto téme

UPOZORNENIE: Vo Vašom prehliadači nemáte povolený JavaScript. SSI informácie sú dostupné len keď je JavaScript povolený.

Sme tu preto, aby sme vám pomohli

Získajte odpovede ktoré potrebujete.

IBM Slovensko na Facebooku

fIBM prináša komplexné, inovatívne a profesionálne riešenia a služby v oblasti IT svojim zákazníkom po celom svete.

Služby a riešenia v oblasti IT