IBM Aplikačný hosting

Ekonomické riešenie, ktoré Vám umožní lepšie využívať a optimalizovať Vaše IT kapacity.

Zaujal Vás aplikačný hosting od IBM? Stiahnite si prípadovú štúdiu Zorlu Group.

Nech už pôsobíte v akomkoľvek odvetví, je pravdepodobné, že sa stretávate s tým ako si zachovať produktivitu a konkurencieschopnosť v prostredí, ktoré sa vyznačuje častými zmenami, neistotou a technologickým pokrokom takmer na dennom poriadku. Vaše aplikácie zohrávajú kľúčovú úlohu, pri zvyšovaní produktivity a zachovaní si konkurencieschopnosti. Majú pre Vašu spoločnosť veľký význam, z hľadiska zázemia, rastu nákladov, zvýšenia produktivity, zlepšenie úrovne služieb a udržanie zdrojov príjmov. Ak budete k Vašim aplikáciam pristupovať ako ku kľúčovým aktívam a budete s nimi podľa toho nakladať, môžu podstatne zlepšiť spôsob akým využívate informácie, predvídate a reagujete na zmeny, komunikujete, spolupracujete a čelíte konkurencii.

Chcete rýchlo a hospodárne využívať nové firemné procesy, mať prístup k najnovším technológiám a technologickým postupom? Odpoveďou môže byť služba Aplikačný hosting od IBM..


Aplikačný hosting od IBM Vám pomôže:


IBM poskytuje jednu z najucelenejších služieb hosting aplikácií v tomto odvetví – od základnej podpory po globálne zavedenie aplikácií. Vďaka službe Aplikačný hosting budete môcť využiť prostredie a správu pre špičkové aplikácie, ktoré Vám pomôžu znížiť dobu nutnú k uvedeniu produktu na trh, alebo výrazne zvýšiť spokojnosť zákazníkov bez nutnosti investície do ľudských zdrojov a infraštruktúry.

Prostredníctvom koncových služieb zameraných na vývoj, integráciu, trvalú správu a vylepšovanie portfólia aplikácií našich zákazníkov, dodávame inovácie a firemnú hodnotu.

Nech sa už Vaše aplikácie nachádzajú v ktorejkoľvek fáze životného cyklu, ponúkame služby, ktoré Vám pomôžu Vaše aplikácie maximálne využiť. Naše služby hostovania aplikácie, garancie SLA, správy operačného systému, správy databázi, či poradenstva pri zavádzaní aplikácií, je možné si objednať samostatne alebo v podobe ucelenej ponuky, prispôsobenej požiadavkám Vašej firmy.


Sme tu pre Vás

Zaujal Vás aplikačný hosting od IBM?

Stiahnite si brožúru

Prípadová štúdia Zorlu Group

Zorlu Group zvolila IBM manažované služby, ktoré pomáhajú spravovať komplexnú infraštruktúru