Poznatky zo štúdie
IBM Global C-suite Study 2013

Úvod

Pred desiatimi rokmi začal Inštitút IBM Institute for Business Value s programom C-suite Study. Od tých čias sme uskutočnili rozhovory s viac ako 18 000 vedúcimi pracovníkmi a lídrami z verejného sektora po celom svete.

Pre účely najnovšej štúdie nazvanej “C-suite study ” v roku 2013 sme viedli rozhovory s viac ako 4000 predstaviteľmi najvyššej úrovne manažmentu, zastávajúcich niektorú z týchto šiestich pozícií: generálny riaditeľ (CEO), riaditeľ pre informačné technológie (CIO), hlavný finančný riaditeľ (CFO), marketingový riaditeľ (CMO), riaditeľ pre ľudské zdroje (CHRO) a riaditeľ pre dodávateľské reťazce (CSCO). V tejto štúdii zdieľajú oslovení vrcholoví manažéri svoje poznatky týkajúce sa kľúčových príležitostí a výziev, ktorým budú čeliť - či už oni alebo ich organizácie.

Prvotné zistenia

Hlavné témy štúdie:

  1. Prekonávame hranice: Ako vedúci pracovníci spolupracujú, aby dosiahli rovnováhu medzi potrebami zákazníkov a požiadavkami firmy?
  2. Najnovší člen vedenia - zákazník. Aké kroky a strategie vedúci pracovníci prijímajú, aby lepšie porozumeli vzťahom so zákazníkmi a v budúcnosti ich lepšie rozvíjali?
  3. Spojujeme jednotlivé články v celok: Ako vedúci pracovníci pozerajú na jednotlivé aspekty svojich vedúcich funkcií?

Stiahnite si:


Súvisiace publikácie IBM pre vedúcich pracovníkov

Spojte sa s nami

Twitter Youtube Linkedin WordPress Facebook google+ pinterest

Čo odhalujú predbežné výsledky štúdie?

Predchádzajúce štúdie C-suite Study od IBM

IBM Global CEO Study: Leading through Connections

IBM Global CEO Study 2012

Počas osobných rozhovorov s 1 709 generálnymi riaditeľmi a vedúcimi predstaviteľmi z oblasti verejného sektora po celom svete títo lídri potvrdili, že nová prepojená éra mení spôsob, akým sa ľudia angažujú.

IBM Global CMO Study 2011

Rozhovory s 1 734 marketingovými riaditeľmi odhalili tri nevyhnutné úlohy: slúžiť čoraz náročnejším zákazníkom, ponúkať hodnotu zákazníkom a správať sa zodpovedne voči podnikaniu.

IBM Global CEO Study: Leading through Connections

IBM Global CIO Study 2011

Konverzácie s 3 108 riaditeľmi pre informačné technológie odhalili, že CIO sú kľúčoví pre podnikanie, keďže umožňujú využívať podnikové a IT prostriedky na dosiahnutie cieľov spoločnosti.

IBM Global CEO Study: Leading through Connections

IBM Global CFO Study 2010

Viac ako 1 900 finančných riaditeľov prezradilo svoje tajomstvo, ako dokázali predstihnúť svoju konkurenciu spojením dvoch schopností: finančnej efektívnosti a obchodných poznatkov

IBM Global CEO Study: Leading through Connections

IBM Global CHRO Study

Poznatky od viac ako 700 riaditeľov pre ľudské zdroje z celého sveta odhaľujú zmeny v investíciách do pracovných síl.

IBM Global CEO Study: Leading through Connections

IBM Global CSCO Study

Diskusie s takmer 400 riadiacimi pracovníkmi pre dodávateľské reťazce odhaľujú kľúčové zistenia súvisiace s obmedzením výdavkov, vizibilitou, rizikami, dôverným vzťahom so zákazníkmi a globalizáciou.