Vodcovstvo vďaka prepojeniam

Prehľady štúdie Global IBM CEO StudyZaregistrujte sa hneď a získajte svoju kópiu

Vybraný obsah

Leading through Connections

Hlavné zistenia štúdie

Ako riadiaci pracovníci na úrovni CEO a vo verejnom sektore reagujú na dnešnú prepojenú éru?

#

Nahrávka udalosti: prezentácia základnej myšlienky C2-MTL

2012 Global CEO Study findings presented by Marc Chapman, Managing Partner, IBM Global Business Services.

Prehľad

Podniky už nejaký čas spresňujú a optimalizujú svoje siete dodávateľov a partnerov. Dialo sa však aj niečo rovnako významné, náhla konvergencia digitálnej, sociálnej a mobilnej sféry, nové spôsoby spájania zákazníkov, zamestnancov a partnerov, vzájomného aj s organizáciami.

Počas rozhovorov tvárou v tvár 1 709 riadiacim pracovníkom na úrovni CEO, generálnym riaditeľom a vedúcim pracovníkom vo verejnom sektore na celom svete. túto riadiaci pracovníci potvrdili, že zapájaním ľudí sa naša nová prepojená doba mení. Ako riadiaci pracovníci CEO reagujú na komplexnosť stále viac prepojených organizácií, trhov, spoločností a vlád? V centre našich kľúčových zistení sú:

Register now

Posilnite zamestnancov prostredníctvom hodnôt

..

Riadiaci pracovníci CEO vidia, že budú ich organizácia stále viac otvorené. Ale zatiaľ čo sa pravidlá spresňujú a nastáva explózia prepojenia, ako sa vyhnú chaosu, ochránia podnik a prinesú výsledky?

Videá: Riadiaci pracovníci na úrovni CEO diskutujú o svojich prioritách z hľadiska zamestnancov  

Watch the video

Tvorba prostredia, ktorého základnou hodnotou je inovácia: CEO spoločnosti National Geographic

John Fahey, CEO spoločnosti National Geographic, vytvára prostredie, v ktorom vstupy zamestnancov a zdieľané hodnoty posúvajú organizáciu vpred k úspešnej Misii 2015.

Pozrite si toto video (00:03:45)

Watch the video

Luiza Helena Trajano, CEO spoločnosti Magazine Luiza, hovorí o inovácii, ktorú prinášajú motivovaní zamestnanci.

Luiza Helena Trajano, CEO spoločnosti Magazine Luiza, diskutuje o tom, ako sú zamestnanci, ktorí sú motivovaní a riadení hodnotami, skvelými zdrojmi inovácie.

Pozrite si toto video (00:03:11)

Ďalšie prehľady IBM


Zapojte každého zákazníka ako jednotlivca

Riadiaci pracovníci CEO hľadajú podrobné informácie o zákazníkoch. Ak ich však aj zistia, sú ich organizácie vybavené na relevantnú a rýchlu reakciu?

Videá: Riadiaci pracovníci na úrovni CEO diskutujú o svojich prioritách z hľadiska zákazníkov  

Watch the video

Inovačná starostlivosť zlepšuje vzťahy so zákazníkmi: CEO, Magazine Luiza

Luiza Helena Trajano, CEO spoločnosti Magazine Luiza, diskutuje o rozvíjajúcom sa modeli starostlivosti o zákazníkov v tejto spoločnosti: dosahovanie nových trhov a nastavenie najlepších praktík odvetvia zameraných na uspokojenie požiadaviek zákazníkov.

Pozrite si toto video (00:03:12)

Watch the video

Poznajte svojich zákazníkov a poskytujte im hodnotu: CEO spoločnosti National Geographic

John Fahey, CEO spoločnosti National Geographic, diskutuje o tom, ako je pochopenie mnohých tvári zákazníka kľúčom k schopnosti prinášať im hodnotu.

Pozrite si toto video (00:03:01)

Ďalšie prehľady IBM


Podporte inováciu vďaka partnerstvám

Takmer 70 percent CEO sa výrazne zameriava na partnerstvá a ako z nich vytvoriť stratégiu, ktorou sa odlíšia?

Videá: Riadiaci pracovníci na úrovni CEO diskutujú o svojich prioritách z hľadiska partnerov  

Watch the video

Partnerstvo ako hnacia sila inovácie: CEO spoločnosti Royal Dutch Shell

Peter Voser, CEO spoločnosti Royal Dutch Shell, diskutuje o tom, že dni izolovanej inovácie sa chýlia ku koncu a o tom, ako sú strategické partnerstva, aj keď nie sú zjavné, kľúčom k úspechu.

Pozrite si toto video (00:02:31)

Watch the video

Rola CEO v partnerstve: CEO spoločnosti Royal Dutch Shell

Peter Voser, CEO spoločnosti Shell, hovorí o pridaní roly CEO v partnerstve. Súčasť série videí CEO na podporu štúdie IBM 2012 Global CEO Study.

Pozrite si toto video (00:03:07)

Ďalšie prehľady IBM


Register now

Perspektívy odvetví a segmentov trhu

CEO Study events

Informačná grafika: Pozrite sa to na fotkách

Stretnite sa s odborníkmi zo štúdie CEO


Connect with us Twitter Youtube Linkedin WordPress Facebook google+

Ľudia hovoria…


Udalosti štúdie CEO

CEO Study events

Pristupujte k exkluzívnemu obsahu štúdie CEO

Získajte jedinečný obsah cez aplikáciu IBM IBV pre tablety Android(prepojenie mimo ibm.com) a iPad(prepojenie mimo ibm.com)

IBM CEO Study: Príkazy a kontrola sa stretávajú so spoluprácou


Register now

Perspektívy odvetví a segmentov trhu štúdie CEO

#