CMOs and CIOs

Acquaintances or allies
Známi alebo spojenci?

Zákazníci. Dáta. Schopnosti v oblasti sociálnych médií. Toto sú niektoré z najčastejších tém, ktoré v roku 2011 zazneli počas rozhovorov s viac ako 4 900 marketingovými riaditeľmi a riaditeľmi pre informačné technológie.1 Tieto osobné rozhovory utvorili základ pre najnovšie CMO a CIO štúdie. V rámci série štúdií IBM C-suite sme analyzovali odpovede, aby sme lepšie pochopili, ako marketingoví riaditelia a riaditelia pre informačné technológie spolupracujú pri podpore iniciatív ich organizácií.

Výsledkom bola výzva na zlepšenie spolupráce medzi marketingovými riaditeľmi a riaditeľmi pre informačné technológie. Je to dôsledok radikálnych zmien, ktoré práve prebiehajú v oblasti marketingu aj informačných technológií. Táto digitálna revolúcia navždy zmenila vzťah medzi zákazníkmi a organizáciami a zákazníci sa tak dostávajú do popredia. Rovnakú zmenu, akú digitálne technológie priniesli do oblasti IT, prinášajú aj do oblasti marketingu.

Aj keď marketingoví pracovníci boli vždy zodpovední za poznanie zákazníkov, teraz je nevyhnutné, aby zákazníkov vnímali individuálne. Marketingoví pracovníci to však dokážu iba pomocou spracovania množstva neštruktúrovaných údajov, ich analýzy a vyvodenia poznatkov, ktoré sú prediktívne, nie iba historické. Aby dokázali efektívne osloviť jednotlivých zákazníkov , potrebujú systém, ktorý umožní zvýšiť hodnotu každej interakcie. Každá interakcia musí klásť dôraz na kultúru organizácie a produkt a vytvárať autentickú skúsenosť podporujúcu tieto hodnoty. Takúto revolučnú transformáciu možno dosiahnuť prostredníctvom technológií.

Keď sme porovnali zmeny a výzvy, ktorým čelí marketing aj IT, údaje poukázali na to, že ciele a snahy marketingových riaditeľov a riaditeľov pre informačné technológie sú v skutočnosti prekvapujúco podobné. V dôsledku obrovských zmien a naliehavej potreby transformácie v mnohých spoločnostiach by sa mohlo zdať, že prínosy spolupráce sú zrejmé. Keďže sa marketing stáva stále viac závyslím na technických riešeniach a činnosť IT sa vzťahuje aj na obchodných zástupcov spoločnosti, obe skupiny hľadajú vlastné riešenia. A napriek spoločným cieľom ich iniciatívy často nie sú tak integrované, ako by sa dalo očakávať.


1“From Stretched to Strengthened: Insights from the Chief Marketing Officer Study.” IBM Institute for Business Value. Október 2011. www.ibm.com/cmostudy (US); “The Essential CIO: Insights from the Chief Information Officer Study.” IBM Institute for Business Value. Máj 2011. www.ibm.com/ciostudy (US).

Stiahnite si celú štúdiu IBM Institute for Business Value

O autoroch

Záznam z webového semináru

Inteligentnejší marketing: Nový spoločný cieľ marketingových riaditeľov a riaditeľov pre informačné technológie

Súvisiace odkazy

IBM Global Chief Marketing Officer Study

IBM Global Chief Information Officer Study

Inteligentnejší marketing

IBM Executive Exchange


  • IBM

    Stiahnite si aplikáciu IBV

    Získajte prístup k našim najnovším poznatkom vrátane štúdií C-suite a poznatkov z odvetvia. Vybudujte si knižnicu a prijímajte pravidelné aktualizácie. Preskúmajte rozšírený obsah.


  •  

    Bulletin IdeaWatch (US)

    Zaregistrujte sa a získavajte každý mesiac informácie týkajúce sa najnovších štúdií od IBM Institute for Business Value e-mailom.