SmartCloud-stabilitet

Dra nytta av molnets effekt och optimera dina stabilitetsstrategier

Molntjänster

Det är oerhört viktigt för organisationer att kunna skydda verksamhetskritiska data, program och processer mot stilleståndstid och störningar. Du behöver stabilitetslösningar som ger bättre dataåterställning för att lindra konsekvenserna av allvarliga problem på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

IBM SmartCloudTMs Resilience erbjuder en komplett uppsättning tjänster som kan hjälpa dig att planera och hantera företagsomfattande stabilitet. Vår molnbaserade tjänst gör det enklare att återställa viktiga affärsdata på ett snabbare och billigare sätt när störningar inträffar.

Om du vill överleva i en konkurrensinriktad affärsmiljö behöver du IT-system och data som är ständigt tillgängliga. Oplanerade störningar kan få allvarliga konsekvenser för din verksamhet, till exempel förlust av intäkter och kundernas förtroende. Du behöver stabilitetslösningar som uppfyller dina mål för återställningstid och återställningspunkter (RTO och RPO) och hjälper dig att minska effekterna av allvarliga problem snabbt och kostnadseffektivt. Med molntjänstteknik kan du hantera dessa behov och få den plattform som krävs för att säkerställa informationsstabilitet.

IBM SmartCloudTM Resilience erbjuder en rad lösningar som har utformats för att din verksamhet med hjälp av molntjänstteknik ska få en snabbare och mer kostnadseffektiv återställning vid eventuella störningar, dataförluster eller riktigt allvarliga problem. Våra lösningar, som inkluderar serveråterställning, datahantering och säkerhetskopieringstjänster, hjälper dig att effektivt hantera risker och uppfylla åtaganden om regelefterlevnad samtidigt som kostnaderna hålls nere. Våra servicetekniker använder tidstestade verktyg och tillförlitliga metoder för att utvärdera, planera, utforma och integrera en lösning för molnbaserad problemåterställning som uppfyller dina behov av affärskontinuitet.

Vad vi kan erbjuda

Du har funderat på att implementera molnlösningar, men har du även funderat över fördelarna med datormoln för hantering av IT-problamåterställning samt säkerhetskopiering, återställning och arkivering av data? Som ett ledande företag inom datormoln kan IBM samarbeta med dig så att du tar de bästa besluten. IBM är återförsäljaren som hjälper dig att överleva i en konkurrensinriktad miljö, genom att erbjuda lösningar som ser till att IT-system och data ständigt är tillgängliga, till och med om allvarliga problem skulle inträffa.

Med IBM SmartCloud-tjänsterna för stabilitet blir det enklare att planera och hantera IT-stabilitet i hela företaget. Du kan välja att endast hantera data; data och system; eller data, system och webbplats. Vi erbjuder även skalbara offentliga och privata molnlösningar som alla tillhandahålls i en mycket säker miljö.

Våra lösningar, som inkluderar serveråterställning och dataskydd, tjänster för säkerhetskopiering av data online och arkivering, hjälper dig att effektivt hantera risker, minska kostnader och uppfylla åtaganden om regelefterlevnad. Vi använder tidstestade verktyg och beprövade metoder för att utvärdera, planera, utforma och integrera en lösning för molnbaserad problemåterställning eller säkerhetskopiering av affärsdata.

IBM är ett erkänt ledande företag med djupa kunskaper och branschöverskridande erfarenhet inom virtualiserings- och molntjänsttekniker. Tack vare en omfattande uppsättning molnverktyg, beprövade metoder och många års erfarenhet av att implementera lösningar för affärskontinuitet och problemåterställning, kan vi tillhandahålla en molnbaserad end-to-end-lösning som på ett mer kostnadseffektivt sätt uppfyller dina krav på IT-problemåterställning och säkerhetskopiering av affärsdata online, både nu och i framtiden.

Vill du ha mer information eller hjälp?

IBM SmartCloud Resilience-videor (US)

Rapport

Virtualisera problemåterställning med hjälp av datormoln

Barriärer och drivrutiner för molnbaserad problemåterställning i företaget (US)


Webbsändning

Är virtualisering det nya svarta för problemåterställning?

Vi är experter på att skydda och hantera viktiga data