IT-säkerhetstjänster

Smartare företagssäkerhet som främjar innovation och tillväxt

Med IBMs IT-säkerhetstjänster får du en heltäckande riskhanteringslösning som ger skydd mot hot och samtidigt lägre kostnader och mindre komplexitet relaterat till hantering av säkerhet

IBM hjälper dig att minska kostnader och komplexitet relaterat till skydd av din infrastruktur med en heltäckande portfölj med hanterade säkerhets- och konsulttjänster av världsklass via IBM X-Force. Mer information. (US)

IBM X-Force

IBM X-Forces forskning och utveckling är en katalysator för kontinuerlig innovation inom IT-säkerhet på IBM

Kundsupport

Produktkunder kan besöka webbplatsen för kundsupport (US) för att få teknisk support.

Vad vi kan erbjuda

 

Tjänster för tillämpningssäkerhet (US)

Vi kan hjälpa dig att dra nytta av din organisations webbanvändning till fördel för både anställda och affärskritiska tillämpningar på ett effektivt sätt.

 

Tjänster för datasäkerhet (US)

Skydda känsliga företagsdata med en riskbalanserad strategi och ledande dataskyddsteknik.

 

Tjänster för identitets- och åtkomsthantering

Inför identitets- och åtkomsthantering för din IT-infrastruktur och dina affärstillämpningar för att skydda organisationen från obehörig åtkomst

 

Tjänster för IT- och nätverksinfrastruktursäkerhet (US)

Inför flexibla intelligenta lösningar för IT- och nätverkssäkerhet för att bekämpa internetrelaterade hot

 

Tjänster för IT-säkerhetsstyrning, riskhantering och efterlevnad

Anpassa och hantera efterlevnad med IT-regelkrav med dina affärs- och verksamhetsmål

 

Hanterade säkerhetstjänster (Managed Security Services) (US)

Skydda dina informationstillgångar dygnet runt till en bråkdel av kostnaden för intern säkerhet genom att välja hanterade säkerhetstjänster (Managed Security Services) från IBM Security Services.

Physical security services

Tjänster för fysisk säkerhet (US)

Utöka din plan för fysisk säkerhet med digital videoövervakning och videoanalys

IBM Institute of Advanced Security

IBM Institute of Advanced Security

Där auktoriteter inom IT säkerhet delar kunskap och erfarenheter

Läs fallstudier, dokument och sammanfattningar om det här ämnet (US)

Vill du ha mer information eller hjälp?