Konsulttjänster för tillförlitlighet

IBM kan hjälpa dig att utvärdera, formge, planera, implementera och testa hur stabil infrastrukturen är

Konsulttjänster för stabilitet

Marknadsöversikt: Konsulttjänster för global affärskontinuitet, Q3 2011 Forrester undersöker ett brett utbud av hanteringskonsulttjänster, traditionella IT-outsourcingföretag, teknik- och IT-tjänsteföretag och ger IBM högsta betyg

IBM tillhandahåller en stabilitetsstrategi som skapar balans mellan kunskaper, uppgifter och processer:

Vad vi kan erbjuda

IBM kan hjälpa dig att utvärdera, formge, planera, implementera och testa hur stabil infrastrukturen är. Tack vare våra specialiserade IT-hanteringskunskaper kan processerna i din verksamhet fortsätta som vanligt, även när det oväntade inträffar. Slutresultatet blir att människor, processer, information och teknik samverkar så att IT- och verksamhetskraven alltid uppfylls.

Med hjälp av konsulttjänster för stabilitet kan du hantera aktuella kontinuitetsutmaningar. Marknader och regleringar förändras hela tiden och din verksamhet behöver oavbruten åtkomst till information och program, oavsett vad som händer. En stabilitetsstrategi som balanserar kunskaper, arbetsuppgifter och processer med kostnader kan förbättra din IT-infrastrukturhantering och leda till att verksamheten blir mer framgångsrik. Men det är inte säkert att din egen personal har tid att utforma, implementera eller upprätthålla ett stabilitetsprogram.

Våra omfattande konsulttjänster för stabilitet hjälper dig att identifiera vad som krävs för ett framgångsrikt stabilitetsprogram som hanterar risker och möjligheter. Den insikt du får kan användas till att skapa en nödvändig stomme som gör att viktiga processer är tillgängliga nästan utan avbrott. Det innebär att det blir enklare att hantera eventuellt internt och externt tryck, prioriteringar och uppkommande händelser. När du känner dig redo för att börja jobba med IBM kommer du att upptäcka att våra konsulttjänster för stabilitet erbjuder ett brett utbud av alternativ för IT-infrastrukturhantering som stöder din verksamhet.

Vill du ha mer information eller hjälp?