Tjänster för nätverksstrategi och
-optimering

Bättre anpassning mellan dina nätverks-
och affärsmål

Se till att dina nätverk är anpassade till verksamhetens strategi och optimerade som stöd för en perfekt drift

Affärslivet rör sig snabbt - och det gör även tekniken. När dina nätverk växer och nya program och tekniker introduceras finns det alltid en möjlighet att förbättra din nätverks- och kommunikationsmiljö för att förbättra prestanda, öka effektiviteten, minska kostnaderna och bättre anpassa din nätverksinfrastruktur med dina affärsmål och -initiativ.

IBM tillhandahåller strategi-, utvärderings- och optimeringstjänster som kan hjälpa dig med att identifiera var du behöver göra förbättringar, kan rekommendera åtgärder för förbättringar och kan sedan implementera de rekommendationerna. Dessutom kan du:

Vad vi kan erbjuda

Networking Strategy and Optimization Services

Nätverksinfrastruktur -optimering för molndatabehandling (US)

Optimera ditt nätverk för molndatabehandling

Networking Strategy and Optimization Services

Nätverksinfrastruktur -optimering för IPv6 (US)

Bygg vägkartan för IPv6-aktivering

Networking Strategy and Optimization Services

Tjänster för nätverksstrategi och -optimering - nätverks- och kommunikations -strategi och -optimering (US)

Definiera kommunikations -strategier som kan hjälpa dig att uppnå dina affärsmål

Networking Strategy and Optimization Services

Tjänster för nätverksstrategi och -optimering - nätverksprogram -optimering för molndatabehandling (US)

Få insikter om de infrastrukturegenskaper som påverkar programprestanda i molndatabehandlings -miljöer

Networking Strategy and Optimization Services

Tjänster för nätverksstrategi och -optimering - nätverksinfrastruktur -optimering (US)

Förbättra prestanda i din nätverksinfrastruktur samtidigt som du förbättrar dina möjligheter att kontrollera kostnaderna

Läs fallstudier, dokument och sammanfattningar om det här ämnet (US)

Vill du ha mer information eller hjälp?

literature