Hanterade tjänster för stabilitet

Med snabb, effektiv problemåterställning blir det enklare för dig att hantera din IT-personals arbetsbelastning och ha kontroll över utgifter

Affärskontinuitet

Att förbättra affärsstabiliteten och -kontinuiteten är högsta prioritet, men du har inte råd att få större kapitalutgifter eller komplexitet. Du behöver tjänster för kostnadseffektiv, hanterad kontinuitet som kan bidra till att minska störningar i verksamheten.

IBMs tjänster för hanterad stabilitet erbjuder en rad alternativ för förebyggande och händelsedriven affärskontinuitet och problemåterställning som hjälper dig att minska riskerna och förbättra tillgängligheten, samtidigt som du har kontroll över utgifterna.

Höjdpunkter

Idag eftersträvar allt fler företag en nolltolerans mot stilleståndstid. Avbrott i affärsverksamheten kan resultera i förlust av produktivitet, kunder och intäkter. Att säkerställa affärskontinuiteten med hjälp av redundanta datacenter kan bidra till att minska konsekvenserna av avbrott i verksamheten — men det kan även innebära stora kostnader och komplexiteter. Om du vill stödja tillväxten av viktiga affärssystem och data, samtidigt som du hanterar regeleftelevnad på ett effektivt sätt, behöver du en lösning som ger dig åtkomst till en dedikerad, kostnadseffektiv datacentermiljö som hjälper till med att säkerställa affärsstabilitet och -kontinuitet.

Med IBMs tjänster för hanterad stabilitet kan viktiga affärsprocesser fortsätta och affärsinformation hållas tillgänglig vid eventuella avbrott, tack vare tjänster som stöder integrerad administration, övervakning, dataskydd och problemåterställning. Vi erbjuder ett stort urval förebyggande och händelsedrivna tjänster, vilket gör att du kan välja de funktioner du behöver utifrån hur utsatta dina data och processer är. Genom att hantera eller utföra dessa tjänster helt eller delvis kan IBM hjälpa dig att undvika stilleståndstid, öka personalens produktivitet och hantera driftskostnader och krav på regelefterlevnad.

Vill du ha mer information eller hjälp?

Hanterade tjänster hjälper dig att minska risker och kostnader

Göra mer med mindre resurser


rapporter

Hanterade IBM-tjänster för stabilitet

Support för riskhantering av informationsteknologi