Tjänster för återställning av infrastruktur

Lita på IBM vid eventuella avbrott

IT-problemåterställning

Se till att din affärsverksamhet alltid fungerar på ett stabilt sätt Upprätthåll den viktiga kontinuiteten vid oväntade avbrott

IBM är redo att hjälpa dig att komma igång igen vid eventuella störningar. Så här går det till:

Vad vi kan erbjuda

Vid oplanerade IT-störningar är problemåterställning högsta prioritet. Inga förseningar, inga chansningar — du behöver en tillförlitlig lösning så att du kan reagera snabbt och smidigt och minimera verksamhetens sårbarhet under stilleståndstiden. Det du vill ha är IT-problemåterställningsexpertis som kan skydda dina viktigaste affärsdata, upprätthålla produktiviteten och begränsa den finansiella förlust som förorsakas av ett avbrott. Skaffa den erfarenhet och expertis du behöver genom att arbeta med IBM.

IBMs tjänster för återställning av infrastruktur använder teknik och automatisering för att underlätta IT-återställningen samtidigt som kostnader hanteras. Med vår specialanpassade återställningslösning kan du återställa dina data fram till tidpunkten för haveriet. Vi hjälper dig att klassificera viktig affärsinformation och tillhandahåller förstklassiga tjänster för säkerhetskopiering av data online, samt dataspeglingsfunktioner för att minska förlusten av viktiga företagsdata.

IBM är ett världsledande företag med specialkunskaper inom IT-problemåterställning, återställning av arbetsområden, affärskontinuitet och planering av problemåterställning. En bred portfölj med tjänster för återställning av infrastruktur hjälper dig att utforma och implementera en mer kostnadseffektiv lösning som uppfyller dina affärs- och regelefterlevnadskrav. Våra omfattande, tidstestade och flexibla återställningsalternativ hjälper dig att upprätthålla tillgänglighet, reagera på störningar på ett effektivt sätt, minska risker och förbättra din samlade beredskap för IT-problemåterställning.

Vill du ha mer information eller hjälp?


rapporter

Så här ökar du arbetsstyrkans motståndskraft när allvarliga problem inträffar