Identitets- och åtkomsthanteringstjänster

Åtkomst beviljad Kontrollera att rätt personer har åtkomst till rätt information

Inför identitets- och åtkomsthantering för din IT-infrastruktur och dina affärstillämpningar för att skydda organisationen från obehörig åtkomst

Identitets- och åtkomsthantering är avgörande för organisationer som måste skydda sina system, tillämpningar och data från obehörig åtkomst. Identitets- och åtkomsthantering ger även mervärde för organisationer genom minskade kostnader för IT-hantering, ökad produktivitet och förbättrad effektivitet vad gäller regelefterlevnad. Identitets- och åtkomsthantering betraktas emellertid vanligen som ett komplext säkerhetsområde och få tjänsteleverantörer erbjuder heltäckande lösningar för identitets- och åtkomsthantering. I en heltäckande lösning ska en mängd olika krav hanteras med en komplett uppsättning lösningskomponenter som omfattar maskinvara, programvara, utformning och implementering samt hanteringstjänster.

IBMs tjänster för identitets- och åtkomsthantering kan hjälpa dig att utforma, implementera, driftsätta och underhålla en integrerad lösning för identitets- och åtkomsthantering. Vi utgår från dina specifika säkerhetsbehov och utvecklar en lösning där identitets- och åtkomsthantering standardiseras för hela organisationen. IBM erbjuder en omfattande portfölj med lösningar för identitets- och åtkomsthantering, för allt från användare, utrustning, företagstillämpningar och datacenterservrar till affärsprocesser, så att du kan arbeta med en tillförlitlig leverantör för alla dina behov. Vår lösning:

IBM har stor erfarenhet av att tillhandahålla heltäckande säkerhetslösningar för organisationer av alla storlekar. Våra säkerhetsspecialister utgår från dina specifika behov och erbjuder lösningar som är bäst lämpade för dina affärsmål. I vår heltäckande lösning utnyttjar vi de tjänster och den teknik som har gett IBM erkännande som en ledare inom utvecklingen av säkerhetslösningar.

Vad vi kan erbjuda

#

Tjänster för enkel inloggning för företag (US)

Automatisera inloggning och åtkomst för anställda till affärstillämpningar över nätverksåtkomstpunkter med en lösning för enkel inloggning för hela företaget

#

Total autentiseringslösning (US)

Utöka identitetskontroll för fleråtkomstscenarion på ett kostnadseffektivt sätt

#

Identitetsutvärdering och -strategi (US)

Hjälper dig att utveckla en heltäckande identitets- och åtkomsthanteringslösning

#

Tjänster för användartilldelning (US)

Skapa, skydda och hantera livscykeln för dina användarkonton med en heltäckande lösning för användartilldelning

#

Identity lifecycle management - managed identity services (US)

Underlättar användarsamarbete med åtkomst- och tilldelningssupport för hela livscykeln

#

Tjänster för webbåtkomsthantering (US)

Hantera och validera användaråtkomst till enheter, program och system med ett centraliserat, koordinerat och automatiserat åtkomstkontrollsprogram

#

Hanterade tjänster för hantering av säkerhetsinformation och -händelser (US)

Möjliggör högre SIEM-systemeffektivitet via anpassade tjänster

Läs fallstudier, dokument och sammanfattningar om det här ämnet