Tjänster för datasäkerhet

Skydd av viktiga dataKompatibelt och tillgängligt där det behövs

Skydda känsliga företagsdata med en riskbalanserad strategi och ledande dataskyddsteknik.

Skydd av viktiga företagsinformationstillgångar har aldrig varit en så stor utmaning som nu. Mobila enheter används över hela företaget, anställda och affärspartner behöver åtkomst till känsliga eller konfidentiella data och externa hot mot sådana data växer hela tiden. Säkerhetsansvariga måste säkerställa att de kan skydda data på ett adekvat sätt från inre och yttre hot utan att det medför en negativ inverkan på produktiviteten.

IBMs datasäkerhetstjänster kan hjälpa dig att identifiera och skydda viktiga data inom din organisation från interna och externa hot på ett kostnadseffektivt sätt. I tjänsterna ingår både konsulttjänster för upprättande av en dataskyddsstrategi och implementerings-/integreringstjänster med marknadsledande teknik för dataförlustskydd och kryptering, vilket ger optimal kontroll. IBM-konsulter och -specialister kan hjälpa dig att skapa dataskyddslösningar som är anpassade för din specifika miljö och där hänsyn tas till dina specifika riskhanteringsmål. De har erfarenhet av en mängd olika typer av industrikrav och IT-arkitekturer och kan hjälpa organisationer av alla storlekar att snabbt implementera nödvändiga dataskyddsfunktioner. IBMs effektiviserade metod understöder samarbete genomgående i hela företaget och skyddar samtidigt data som överförs eller lagras - utan att orsaka några fördröjningar i verksamheten.

Exempel på möjliga fördelar:

IBM har stor erfarenhet av att tillhandahålla heltäckande dataskyddslösningar för organisationer av alla storlekar. Våra säkerhetsspecialister drar nytta av DLP- och krypteringsteknik från både IBM och ledande affärspartner när de granskar dina specifika dataskyddsbehov och tillhandahåller lösningar som är bäst lämpade för dina riskhanteringsmål. Med sin allmänt erkända ledande ställning inom säkerhetslösningar har IBM stor erfarenhet av att skydda sina egna känsliga globala datalager, och den kunskap och de resurser som krävs för att hjälpa våra kunder att uppfylla sina dataskyddsmål.

Vad vi kan erbjuda

ネットワーク情報漏えい対策ソリューション

Dataförlustskydd

Hjälp med att skydda känsliga data och säkerställa företagssäkerhetpolicyer i slutpunktsenheter

#

Datasäkerhetsstrategi och -bedömning

Integrera företagsdatasäkerhet i din affärsstrategi

Enterprise content protection

Skydd av företagsinnehåll

Hjälp med att förhindra spridning av känsliga data utanför företaget och obehörig överföring av känsliga data inom företaget

Messaging security

Meddelandesäkerhet

Skydda dina e-postsystem inom företaget med lösningar från IBM Security Services. Vi hjälper dig att blockera skadlig trafik innan den påverkar ditt nätverk.

Läs fallstudier, dokument och sammanfattningar om det här ämnet

Vill du ha mer information eller hjälp?

litteratur