IBMs tjänster för efterlevnad och regelkrav

Låt våra konsulter bedöma dina säkerhetsprocesser för att hjälpa din organisation att klara säkerhetsgranskningar

Det finns med rätta en uppsjö av säkerhetsregelkrav relaterade till avslöjande, lagring och spridning av känslig företagsinformation och personlig information. Efterlevnad med komplexa regelkrav som föreskrivs av såväl den offentliga som privata sektorn är ingen enkel uppgift. Frågan "varför" i samband med de flesta regelkrav omfattar integritetsfrågor men frågan "hur" gällande bedömning och implementering av säkerhetsåtgärder kan variera i avsevärd grad mellan olika branscher.

Experter inom efterlevnad och regelkrav

IBMs säkerhetsexpertis ingår i ett brett utbud av tjänster som kan tillhandahållas på ett flertal olika sätt, till exempel genom säkerhetskonsulter, hanterade säkerhetstjänster, molnbaserade säkerhetstjänster och tjänster för fysisk säkerhet. Det här breda utbudet av säkerhetstjänster ger IBMs kunder flexibilitet att välja den leveransmetod som är bäst lämpad, baserat på kundens organisations ekonomiska och efterlevnadsrelaterade behov.

Tjänster för yrkessäkerhet

Med tjänsten för kontroll av säkerhetsstatus definieras och dokumenteras brister i administrativa, tekniska eller säkerhetsrelaterade kontroller inom hela företaget genom jämförelser med en modell baserad på bästa praxis (till exempel ISO 27002, ett regelkrav (till exempel HIPAA) eller en branschstandard (till exempel PCI). IBMs säkerhetskonsulter är specialutbildade och certifierade vad gäller de regelkrav som berör din verksamhet. Våra säkerhetskonsulter utvärderar dina befintliga säkerhetsprocesser och ger rekommendationer som hjälper din organisation att förbereda sig för, och godkännas vid, återkommande säkerhetsgranskningar. IBMs säkerhetskonsulter följer en process i fem steg för att hjälpa dig att uppfylla och överträffa efterlevnad med regelkrav. De fem stegen omfattar:

  1. Bedömning
  2. Utformning
  3. Implementering
  4. Hantering
  5. Utbildning

Det här metodiska arbetssättet i hanteringen av informationssäkerhet hjälper din organisation att följa bästa säkerhetspraxis, vilket underlättar efterlevnad med gällande regelkrav för din bransch.

Tjänster för hanterad säkerhet

IBM Managed Security Services erbjuder övervakning och hantering, dygnet runt, året runt, av säkerhetsteknik som uppfyller de viktigaste aspekterna av efterlevnad med regelkrav. IBM tillhandahåller en central hanteringskonsol och vy för hela säkerhetsinfrastrukturen, vilket gör det möjligt att fritt blanda enhetstyper och leverantörs- och servicenivåer för att tillgodose dina specifika verksamhetsbehov, samtidigt som du drastiskt minskar säkerhetskostnaderna, förenklar säkerhetsshanteringen och snabbare uppnår säkerhet och efterlevnad.

Molnsäkerhetstjänster

I IBMs molnsäkerhetstjänster utnyttjar vi styrkan i IBMs Virtual-Security Operations Center-plattform så att vi kan erbjuda högkvalitetstjänster som kräver mycket lite eller ingen investering i eller underhåll av säkerhetsutrustning, vilket ger en mycket lägre total ägandekostnad jämfört med vad som skulle vara fallet om säkerhetstjänsterna utfördes internt på företaget.

Tjänster för fysisk säkerhet

Det är en svår uppgift att göra en anläggning eller en stad säker. Digitalisering av övervakning av fysisk säkerhet kan hjälpa dig att såväl minska tiden och kostnaderna för att samla in och lagra video som att hantera den utmaningen. Genom att integrera digital videoövervakning och analyssäkerhetsteknik med nätverk och IT-system kan du öka effektivitet, egendomssäkerhet och efterlevnad med regelkrav.

Vad vi kan erbjuda

#

Efterlevnad med Federal Information Security Management Act (FISMA) (US)

Hjälper federala myndigheter att bedöma din säkerhetsposistion i relation till publicerade krav och bästa praxis

#

Lösning för efterlevnad med Gramm-Leach Bliley Act (US)

Hjälper din ekonomiavdelning att följa bästa säkerhetspraxis

#

Lösning för efterlevnad med HIPAA-krav (Health Insurance Portability and Accountability) (US)

Vår femstegsprocess hjälper dig att uppnå efterlevnad genom att hela din säkerhetshanteringlivs -cykel granskas

#

North American Electric Reliability Corporation (NERC) - cybersäkerhets -standarder enligt CIP (Critical Infrastructure Protection) (US)

Våra säkerhetskonsulter med expertkunskap granskar alla komponenter i din efterlevnad med NERC-CIP, till exempel: policyer, procedurer, konfigurationshantering, certifiering och ackreditering, åtgärdsplaner och utbildning i säkerhetsmedvetenhet

#

Säkerhetslösningar för betalkortsbranschen (PCI, Payment Card Industry) (US)

Kan hjälpa dig att utvärdera efterlevnad och uppfylla alla de 12 krav som ingår i PCI-standard (Payment Card Industry)

Läs fallstudier, dokument och sammanfattningar om det här ämnet

Vill du ha mer information eller hjälp?