Verksamhetskontinuitets- och stabilitetstjänster

IBM har uppnått 100 procents återställning för kunder som har råkat ut för allvarliga problem

Optimera affärskontinuiteten, förbättra regelhanteringen och möjliggör snabbare återställning efter oväntade allvarliga problem

Affärskontinuitet är avgörande för att en verksamhet ska lyckas, och i dagens sammankopplade värld är praktiskt taget varje aspekt av verksamheten känslig för störningar. Vissa risker kan innebära att din verksamhet är offline i flera dagar, men i en konkurrensinriktad miljö kan till och med några minuters produktionsavbrott vara ett hot mot företagets existens. Men hur avgör du vad som krävs i fråga om stabilitet och återställning för ditt företag? Hur identifierar du vilka affärs- och IT-aspekter som måste prioriteras och integrerar detta i kontinuitets- och stabilitetsprogrammet?

IBMs tjänster för affärskontinuitet och stabilitet hjälper dig att upprätthålla en nära nog kontinuerlig affärsverksamhet och hantera regelefterlevnad, förbättrad systemtillgänglighet, dataskydd och integrering av riskhanteringsstrategier för IT-drift. Med våra tjänster kan du få hjälp med allt från planering och design till implementering och hantering, med ett ökat fokus på förståelse av din verksamhets föränderliga behov.

Only 37% of today's top organizations have an integrated business resilience strategy. Does yours? Get the 2011 IBM Global Business Resilience and Risk Study. Download Now.

Kundkontakt

Återställningsplatser

The offering:

IBM can provide business continuity and resiliency services to clients who need to proactively identify, understand, manage and respond to operational risks and business disruptions. Our solutions help you maintain near-continuous business operations, enabling you to better protect your brand and remain a trusted provider to your customers and associates. Unlike competitors, we leverage advanced tools to better understand your resilience needs, help design a security-rich business continuity plan designed to address your vulnerabilities and better manage your compliance requirements, and help you reduce overall risks.

Vad vi kan erbjuda

Mer information

Vi vill arbeta med dig för att stödja dina föränderliga behov och se till att du lyckas. Vår världsomspännande leveranskapacitet och våra beprövade metoder ligger bakom alla våra stabilitets- och kontinuitetslösningar. Vår organisation hanterar affärskontinuitet och stabilitet för över 9000 kunder runt om i världen. Våra resultat talar för sig själva.

Vi kan arbeta med dig så att du uppnår stora finansiella fördelar och förbättringar när det gäller nivån på återställningstjänster. Välj från vårt urval av förebyggande och händelsedrivna tjänster utifrån hur utsatta dina data och processer är. Dessutom finns det nya möjligheter till kostnadseffektiv stabilitetshantering med våra skalbara end-to-end-lösningar för molnbaserad säkerhetskopiering och återställning av data och program. Utifrån dina krav kan vi:

Ge rådgivning: hjälpa till med att identifiera, kvantifiera och prioritera affärs- och IT-risker, samt skapa strategier och planer för att hantera dessa risker. Ta reda på hur våra konsulttjänster för stabilitet (US) kan hjälpa dig att upprätthålla en kontinuerlig drift.

Hantera: hjälpa dig att fördela arbetsbelastningen och minska förluster inom program, data och system. Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att upprätthålla affärskontinuiteten (US).

Skydda: assistera med aktivering av ett tillförlitligt, automatiserat dataskydd utifrån eller på plats genom en rad hanterade tjänster. Ta reda på hur våra molntjänster (US) kan hjälpa dig med problemåterställning och säkerhetskopiering av affärsdata online.

Lindra: hjälpa till med att eliminera konsekvenserna av störningar med återställning av IT och arbetsområden. Få information om våra tjänster för IT-problemåterställning (US).

Vi kan väl prata om saken? Företag blir allt mer komplexa och sammankopplade för var dag som går. Den risk och de höga kostnader som störningar för med sig rör inte bara IT utan i stort sett alla aspekter av din verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur en fullt integrerad lösning i världsklass kan skapa kontinuitet i varje del av ditt företag.

Vill du ha mer information eller hjälp?