Tjenester for kontinuitet og robusthet i forretningsdriften

IBM har oppnådd 100 prosent gjenoppretting for kunder som har opplevd situasjoner med systemet som de har kalt katastrofe

Strategier for forretningskontinuitet og katastrofehåndtering for at du skal kunne holde det gående, uansett hva som skjer

Only 37% of today's top organizations have an integrated business resilience strategy. Does yours? Get the 2011 IBM Global Business Resilience and Risk Study. Download Now.

Customer Connect

Gjenopprettingssteder

Er dine nåværende planer for katastrofehåndtering tilstrekkelige for å sikre kontinuitet i virksomheten din? Bransjeanalytikere er enige om at bedrifter som rammes av alvorlige systemproblemer, ikke vil overleve lenge i et konkurransepreget marked. IT-infrastruktur, robusthet, kontinuitet og sikkerhetskopiering av forretningsdata online — alt dette er grunnleggende for at din bedrift skal lykkes. IBMs tjenester for kontinuitet og robusthet kan gi deg den innsikten og ekspertisen du trenger for å håndtere risikoene som virksomheten din står overfor i dag og i fremtiden.

Hva vi tilbyr

Flere detaljer

Vi ønsker å samarbeide med deg for å dekke dine behov, som stadig endres, og bidra til at du lykkes. Vår globale leveringsevne og utprøvde metoder er en del av fundamentet for alle våre Resiliency and Continuity-løsninger. Vår organisasjon betjener over 9000 Continuity and Resiliency-firmakunder over hele verden. Resultatene våre taler for seg.

Vi kan samarbeide med det for å oppnå betydelige økonomiske fordeler og forbedringer knyttet til gjenoppretting etter systemproblemer. Velg blant våre proaktive og hendelsesdrevne administrasjonstjenester avhengig av hvor kritiske dataene og prosessene dine er. Det er også nye muligheter tilgjengelig for en kostnadseffektiv beskyttelse med våre skalerbare, komplette, nettskybaserte sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsløsninger for data og applikasjoner. Basert på kravene dine kan vi:

Gi råd: Bidra til å identifisere, tallfeste og prioritere risiko knyttet til forretningsdrift og IT, og lage strategier og planer for å håndtere disse risikoene. Les om hvordan våre konsulenttjenester knyttet til systembeskyttelse kan hjelpe deg med å oppnå kontinuerlig drift.

Administrere: Hjelpe deg med å balansere arbeidsbelastningen og redusere applikasjons-, data- og systemtap. Les hvordan vi kan hjelpe deg med å oppnå kontinuerlig drift.

Beskytte: Bidra til å etablere pålitelig, automatisert databeskyttelse — lokalt og eksternt — ved hjelp av ulike tjenester. Les om hvordan våre nettskytjenester kan hjelpe deg med katastrofehåndtering og sikkerhetskopiering av forretningsdata online.

Dempe: Bidra til å redusere eller fjerne følgene av systemproblemer ved hjelp av gjenoppretting av IT og arbeidsområde. Les om våre tjenester for håndtering av IT-katastrofer.

La oss ta en prat Dag for dag blir bedriftene mer og mer komplekse og sammenkoblet. Risikoen for og de høye kostnadene knyttet til avbrudd rammer ikke bare IT, men så å si alle deler av virksomheten. Kontakt oss for å finne ut hvordan en fullstendig integrert løsning i verdensklasse kan gi kontinuitet på alle nivåer i virksomheten din.

Vi er her for å hjelpe

Møt eksperten Trond Eidsjø


Hva betyr robusthet for din virksomhet?

Hva betyr robusthet for din virksomhet? Se videoen

Studier og rapporter


Rapport

Utnytte nettskyen for til å gjøre virksomheten mer robust - Nettskyen gir bedre løsninger for sikkerhetskopiering, arkivering og gjenoppretting av systemer og data.

Registrer deg nå