Sluttbrukertjenester

Hjelper sluttbrukere til å bli mer produktive og samarbeide fra hvor som helst, når som helst.

The access they need to work and freedom you need to focus on your business goals.

Oversikt

IBM tilbyr støtte og optimalisering for hele sluttbrukermiljøet ditt, inkludert plattformer, utstyr og sluttbrukergrensesnitt. Vi kan hjelpe deg med å forbedre sluttbrukernes produktivitet og tilfredshet ved å sikre at brukerne har tilgang til de applikasjonene og den informasjonen de trenger. Og med et effektivt program for sluttbrukertjenester på plass kan dine IT-spesialister frigjøres til å fokusere på de overordnede målsetningene i forretningsdriften.

Forenklede tjenestetilbud
Du kan benytte IBM på ethvert stadium av teknologiens livssyklus, fra evaluering og design til implementering og støtte. Hva vi tilbyr

Våre tjenester er rettet mot kritiske funksjoner som dine IT-spesialister må levere:

Klientvirtualisering

Installering og administrasjon av utstyr

Brukerstøttetjenester

Konsulentekspertise for å hjelpe deg med å fremme global produktivitet
IBM er verdensledende innen sluttbrukertjenester, med en dybde og bredde av ressurser som gjør det mulig for oss å støtte nesten 4.000.000 sluttbrukerenheter direkte. Så hvis du har behov for å øke sluttbrukerens produktivitet og effektivitet globalt, kan vi tilby en omfattende, komplett løsning som er tilpasset dine behov.

Vi er her for å hjelpe

live-assistance

eller ring oss på
+ 47 66 99 80 00