Skip to main content


Verdiskapning
gjennom outsourcing

IBM tilbyr tjenester innen outsourcing av
prosesser, applikasjoner og infrastruktur

Verdiskapning gjennom Outsourcing

IBM tilbyr tjenester innen outsourcing av prosesser, applikasjoner og infrastruktur.

Ved å inngå en outsourcingsavtale med IBM, oppnår din bedrift en betydelig kostnadsbesparelse gjennom en forpliktet fastpris som er lavere enn dagens IT kost. Kostnadsbesparelsene sikres gjennom automatisering, standardisering og globalisering. Automatiseringen skjer gjennom fjerning av manuelle oppgaver, standardiseringen gjennom implementering av våre standard prosesser og verktøy, globaliseringen ved at tjenester leveres via vår globale leveranseorganisasjon. På denne måten oppnår din bedrift en vesentlig økonomisk besparelse umiddelbart. Gevinster oppnås i tillegg gjennom større fleksibilitet, lavere risiko og mulighet til å fokusere på deres kjernevirksomhet.

Selv om outsourcing gir en umiddelbar gevinst i seg selv, oppnås de store gevinstene først når besparelsen reinvesteres i aktiviteter som gir økt verdiskapning og konkurransefordeler. Eksempler på slike aktiviteter er forskning, utvikling, strategi/endringsprosesser og prosessforbedringer. IBMs styrke er at vi kan levere både outsourcings tjenestene og de øvrige verdiøkende tjenestene.

Vi setter verdiskapning hos våre kunder i høysetet, sammen finner vi prosjekter og tiltak, ofte etter en felles innovasjonsprosess, for å øke omsetningen og forbedre lønnsomheten. Outsourcing blir da en måte å finansiere disse innovative tiltakene på.

Når en avtale om outsourcing inngås, etableres et mangeårig partnerskap mellom din bedrift og IBM. Gjennom dette partnerskapet opparbeides tette relasjoner og dyp kunnskap om din bedrifts forretningsmodell. Ved å involvere IBM-konsulenter med kunnskap om deres bransje og forretning, leverer IBM forbedringsprosjekter som sikrer gevinster langt utover den opprinnelige gevinsten selve outsoucingsavtalen gir.

Denne type partnerskap diskuterer vi gjerne nærmere med din bedrift.

Outsourcing

Vi tilbyr outsourcing innen følgende områder:


Møt IBM i sosiale medier