Lagringstjenester

Forenkle lager- og dataadministrasjon for å bidra til vekst i virksomheten, innovasjon og overholdelse av lover og forskrifter.

Partner with your own business for growth and sustainable innovation.

Oversikt

Forenkle lagrings- og dataadministrasjon samtidig som du fremmer vekst og innovasjon i virksomheten

For så å si alle organisasjoner er datavekst uunngåelig. Kombinert med raskt voksende IT- og forretningskrav angående sikkerhet, lover og forskrifter og fleksibilitet kan denne veksten medføre betydelige utfordringer. Mange organisasjoner balanserer flere beslektede utfordringer:

Ved å være proaktiv og etablere en velorganisert løsning for lagrings- og datamiljøet ditt kan du oppnå fordelene som følger med en effektiv infrastruktur for lagring. Du kan gi forretningsbrukere nødvendig tilgang til data, slik at viktige beslutningstakere får den informasjonen de trenger for å bidra til innovasjon og vekst i inntektene. Du kan oppnå en kostnadseffektiv ytelse for datalagring som dekker nåværende behov og samtidig danner et sterkt fundament for fremtiden. Og du kan håndtere risiko i virksomheten og overholde lover og forskrifter på en bedre måte.

Tenke nytt om rollen til lagring og data i organisasjonen din

I dag legger stadig flere bedrifter vekt på at lagrings- og datamiljøer skal være enkle, kostnadseffektive og robuste. En infrastruktur uten disse egenskapene kan begrense en bedrifts mulighet til å foreta informerte beslutninger, yte god kundeservice, fremme produktiviteten hos de ansatte, følge lover og forskrifter og implementere nye forretningsapplikasjoner. Organisasjoner må hele tiden justere løsningene for lagrings- og dataadministrasjon etter hvert som virksomheten og IT utvikler seg. Heldigvis kan IBM hjelpe deg.

En omfattende løsning for lagring og data

IBM Global Technology Services tilbyr tjenester som kan hjelpe deg med å dekke lagrings- og databehovene, inkludert evaluering, planlegging, utforming, implementering og administrasjon. Dette er noen av tjenestene:

Forventede fordeler

IBMs lagrings- og datatjenester er utformet for å hjelpe deg med å oppnå bedre ytelse i forretningsdriften og støtte kundene dine på en mer effektiv måte. Med vår lagringsekspertise, utprøvde metoder og effektive verktøy kan vi bidra til å støtte din organisasjons nåværende og fremtidige lagrings- og datakrav:

Se nærmere på våre løsninger for lagringsmigrering som bruker Softek-teknologi (US)

Vi er her for å hjelpe

live-assistance

eller ring oss på
+ 47 66 99 80 00