IBM SmartCloud Enterprise+

Meerwaarde en minder risico's met een gehoste, beheerde cloud-infrastructuur

Servicegegevens

U weet dat een besloten (private) cloud-infrastructuur zeer efficiënt is wat betreft kosten en resources, en dat de time-to-market voor innovatieve oplossingen erdoor wordt versneld. Maar u weet ook dat het implementeren en beheren van een robuuste cloud-infrastructuur aanzienlijke investeringen en operationele kosten met zich meebrengt, en dat het een flink beroep doet op de skills van uw IT-resources. En daar komen de extra operationele risico's nog bij.

IBM SmartCloud Enterprise+ is een beheerde, gehoste besloten cloud-service van enterprise-klasse en levert een goed beveiligde, rendabele en schaalbare cloud-infrastructuur met mogelijkheden voor snelle provisioning.

Net als bij veel andere grote bedrijven het geval is, nadert uw IT-infrastructuur wellicht het breekpunt. U moet bezuinigen op de operationele kosten en investeringen in de IT. Door een gebrek aan standaardisatie worden de resources inefficiënt gebruikt, waardoor het langer duurt om nieuwe producten op de markt te brengen. Een besloten cloud-infrastructuur kan er weliswaar toe bijdragen dat innovatieve services sneller beschikbaar komen en dat de operationele kosten en investering omlaag gaan, maar het beheer ervan vraagt veel van uw IT-resources en kan extra druk leggen op de ruimte in het datacenter.

IBM SmartCloud Enterprise+ verleent services voor een gehoste, beheerde besloten cloud-infrastructuur. Deze biedt u de IaaS-functionaliteit (Infrastructure as a Service) die uw bedrijf nodig heeft om verdere groei mogelijk te maken. Onze goed beveiligde cloud-omgeving is gebouwd met hoogwaardige hardware en software van IBM. U hoeft dus niet zélf te investeren. IBM SmartCloud Enterprise+ maakt gebruik van IBM-standaarden, -processen en -procedures die ook worden gebruikt door IBM Strategic Outsourcing en hosting services. Deze standaarden, processen en procedures zijn ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en hebben IBM tot een van 's werelds grootste leveranciers van managed services gemaakt.

Als de tijd voor het beschikbaar stellen van resources kan worden teruggebracht van maanden tot dagen (of zelfs minuten), kan de time-to-market voor nieuwe applicaties ook aanzienlijk worden versneld. Bovendien vormt onze gestandaardiseerde, schaalbare infrastructuur een uitstekend beveiligd platform met voldoende beschikbaarheid en bestendigheid voor uw belangrijkste productieworkloads. Dankzij onze kennis van enterprise-architectuur en onze tientallen jaren ervaring met managed en hosting services, kunnen we u een zeer solide fundament voor cloud computing aanbieden. In combinatie met andere belangrijke cloud computing-services van IBM bent u dan niet alleen in staat om uw IT-omgeving volledig te transformeren, maar ook om de IT te laten uitgroeien tot een katalysator voor bedrijfstransformatie.

Opmerking: Deze aanbieding komt begin 2012 beschikbaar in de VS.

Wij zijn er om u te helpen

Easy ways to get the answers you need.