SmartCloud Archive

Beter contentmanagement en betere dataretentie en -beschikbaarheid dankzij archivering in de cloud

Servicegegevens

Om de operationele efficiency op peil te houden en de kans op niet-naleving van de wet- en regelgeving te verkleinen, heeft uw organisatie behoefte aan een oplossing voor contentmanagement waarmee de gegevens efficiënt kunnen worden geordend, opgeslagen en opgehaald, zonder dat dit de kosten opdrijft.

IBM SmartCloud Archive is een cloud-based oplossing voor het op een zeer rendabele manier indexeren, doorzoeken, ophalen en opslaan van gearchiveerde content. Met een dergelijke oplossing kunt u uw gegevens inzetten voor betere besluitvorming en beter regulatory compliance management.

Kenmerken

Veel organisaties hebben tegenwoordig grote problemen met de enorme volumes aan verkokerde en vaak inactieve gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Het onvermogen om deze informatie op een effectieve manier op te sporen, te ordenen en in te zetten voor de besluitvorming, kan ernstige gevolgen hebben voor de performance van het bedrijf. Zonder een efficiënt contentmanagementsystem waarmee de informatie doeltreffend kan worden opgeslagen, gearchiveerd en beheerd, loopt het bedrijf het risico dat de bedrijfsvoering inefficiënt is en dat er gegevens verloren gaan. Er is een complete en rendabele oplossing nodig die bovendien bijdraagt aan de naleving van de steeds strenger wordende wet- en regelgeving.

IBM SmartCloud Archive biedt u een uiterst betrouwbare cloud-based archiveringsservice waarmee u uw gegevens op een veilige manier kunt classificeren, indexeren, doorzoeken en ophalen, en waarmee u tegelijkertijd de van overheidswege verplichte monitoring en rapportage kunt automatiseren. Met onze oplossing kunt u de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de informatie vergroten, hetgeen bijdraagt aan een betere besluitvorming en een betere benutting van de waarde van informatie. Voor gearchiveerde gegevens kunnen we een complete oplossing voor information life-cycle management bieden, op basis van een cloud-service waarvoor u uitsluitend betaalt voor het gebruik. Zo kunt u de knelpunten in het beheer van uw gegevens op een rendabele wijze aanpakken.


Onderzoeken, artikelen en briefs over dit onderwerp

LET OP: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Er is alleen SSI-informatie beschikbaar als JavaScript ingeschakeld is.

Wij zijn er om u te helpen

Easy ways to get the answers you need.