IBM Global Technology Services

Outsourcing Services

Sourcing stimuleert groei en innovatie

Sourcing evolueert in hoog tempo. Was het een decennium geleden nog een strategie om kosten te besparen, nu zetten bedrijven sourcing in om voorbereid te zijn op de toekomst. Om ruimte te creëren voor groei en innovatie. En terecht. Wat is sourcing dan? In een sourcingrelatie gaan twee bedrijven een langdurig partnership aan. Anders gezegd: samen gaat het beter.

Sterker nog, de meeste bedrijven zijn niet meer in staat om de IT-systemen geheel zelfstandig te beheren. Door de enorme ontwikkelingen die informatietechnologie doormaakt, zijn de systemen te complex en wij afhankelijk geworden van (super)specialisten. Bedrijven zullen daarom vooral succesvol zijn als ze samen met IT-specialisten op zoek gaan naar nieuwe toepassingen en oplossingen. Die samenwerking legt de basis voor groei en innovatie.

Wij spreken uit ervaring: IBM is een zeer ervaren sourcingleverancier. Al decennialang werken we samen met onze klanten aan IT-systemen en -processen, die vaak cruciaal zijn voor de samenleving. Zeker als een oplossing lastig en complex is, wordt een beroep gedaan op de dienstverlening van IBM. Ook, omdat wij in een internationaal kennisnetwerk opereren. Wereldwijd hebben wij toegang tot de beste experts die te allen tijde beschikbaar zijn.

Zoals gezegd, samen gaat het beter. Wij willen graag uw partner zijn. Dat kan op verschillende niveaus: we leveren van Business Process Outsourcing (BPO) en Application Management Services (AMS) tot business- en IT-services en diensten voor de IT-infrastructuur.

Hoe zijn wij uw sourcingpartner?

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing

In deze sourcingrelatie levert IBM dankzij procesinnovatie een duurzaam concurrentievoordeel.

Application Management Services

Application Management Services

IBM zet een gepatenteerde methode voor procesautomatisering en standaardisering in die de flexibiliteit en business value verhoogt.


Business- en IT-services

Business- en IT-services

Sourcing van business- en IT-services met IBM als sourcingpartner leidt tot verbetering van de bedrijfsresultaten.


IT-infrastructuurservices

IT-infrastructuurservices

Standaardisatie, beperking van risico's, verstoringen tot het minimum terugdringen: IBM beheert uw infrastructuur.Ik ben hier om u van dienst te zijn

Sourcing van security

  • In deze whitepaper leggen wij uit waarom het een goed idee is de beveiliging van uw data via sourcing te organiseren.

Vanaf dag één IBMer: de overstap naar IBM in de praktijk

Cyber Security als militair domein

Overheid en outsourcing van ICT: risico of kans?

De volgende stap

  • #

    CEO's, CMO’s en CIO's zijn op zoek naar strategische sourcingpartners.
    Wat kunnen ze verwachten?

    Lees verder

Cloud bound

IBM voert lijst 15 DCO- en IUS-leveranciers in Europa aan

 


In de meest recente Magic Quadrant voor Data Center Outsourcing en Infrastructure Utility Services Europe plaatst onderzoeksbureau Gartner IBM bovenaan de lijst van de vijftien meest toonaangevende leveranciers. Deze plek is gebaseerd op geleverde werkzaamheden en strategische visie. Klanten loven IBM voor de brede en diepgaande datacenterdiensten, voor de leveringsmogelijkheden, de expertise in datacenterconsolidatie en de focus op inzet van homogene processen. Ook waarderen ze de performance van IBM op het gebied van SLA’s, escalatiemanagement, statement-of-work definities en operationele expertise.

 

Voor deze Magic Quadrant (zie afbeelding) heeft Gartner de management services voor mainframe en gecentraliseerde serveromgevingen geanalyseerd en de bekwaamheid geëvalueerd van 15 serviceproviders die datacenter managed services in Europa leveren; dit is inclusief Data Center Outsourcing (DCO) en Infrastructure Utility Services (IUS). De vijftien leveranciers hebben gezamenlijk een omzet van twintig miljard dollar. De analyse van Gartner, onder andere gebaseerd op productresearch, interactieve sessies met leveranciers, webgebaseerde enquêtes onder klanten en geschat marktaandeel, is een goede leidraad voor sourcing executives om in deze cruciale, snel veranderende markt de juiste leverancier te kiezen.


Figuur: Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Infrastructure Utility Services, Europe.

 

DCO als fundament

 

DCO is het fundament en grootste segment in de Business Process Outsourcing services van IBM. Wereldwijd is IBM is de grootste speler op deze markt met de hoogste volumes, onder andere dankzij de meer dan 190 eigen datacentra. IBM is ook sterk in het voordeel dankzij de 1200 beheerde mainframes wereldwijd. Deze status van IBM als de grootste leverancier in een zeer competitieve markt betekent zowel kansen als uitdagingen. Om hieraan te beantwoorden heeft het bedrijf de evolutie van zijn dienstaanbod versneld.

 


Mondiale concurrentie

 


IBM komt in het Gartner-rapport als beste uit de bus op het gebied van aanwezigheid, naamsbekendheid en technische mogelijkheden voor DCO in Europa. De gestage groei van mainframe-gebaseerde deals in de onrustige, Europese financiële sector komt tot uitdrukking in het groeipercentage van het aantal MIPS in Europa, dat is gestegen tot ongeveer 800.000 MIPS; dit is meer dan alle concurrenten samen. Dit kan niet verbloemen dat de mondiale concurrentie toeneemt, met meer geconsolideerde traditionele providers en niet-traditionele spelers op gebied van offshore, hosting, telecom en cloud service providers. IBM’s SmartCloud Enterprise service aankondigingen (voor opslag, System z, back-up, recovery en SAP) van de afgelopen twee jaar en de verwachte aankondigingen in 2013 (voor Oracle- en Microsoft-applicaties) laten een versnelling in evolutie zien van de heruitvinding van de meer traditionele outsourcing business. Deze verschuiving richting een synthese van de traditionele en geïndustrialiseerde benadering wordt ondersteund door IBM’s investeringen in een geïntegreerd service platform.