Wat is het window of opportunity voor een opportunity?

Slimmere beslissingen voor optimale performance.

Navigatie primaire tab

Optimaal werk

Bedrijfsanalyse en -optimalisatie bestaat uit een combinatie van de kracht van IBM waar het gaat om analytische methoden en technieken, het vermogen van onze onderzoeksteams om problemen van een ongekende schaal en complexiteit op te lossen, en de branche- en bedrijfskennis van onze consulting teams.

Business Analytics and Optimization-strategie

Wilt u uw optimalisatiedoelstellingen sneller, met minder risico's en tegen lagere kosten realiseren, kies dan voor een effectieve informatiestrategie. Bedrijfsoptimalisatie wordt bedrijfsbreed of diep in een bepaalde functie toegepast en biedt oplossingen die een groot aantal aspecten omvatten: beleid, analyse, bedrijfsprocessen, organisatie, applicaties en gegevens.

Business Intelligence en Performance Management

U kunt de besluitvorming, de productiviteit en de efficiëntie verbeteren door een omgeving te creëren waarin tijdig relevante, bruikbare en nauwkeurige informatie wordt aangeleverd om de prestaties te bewaken en te verbeteren. In hoeverre het mogelijk is om de performance binnen een bedrijf te verbeteren, hangt gewoonlijk af van het vermogen van de besluitvormers om de business performance te meten en te begrijpen en om vervolgens op het juiste moment in te grijpen op basis van de beschikbare informatie. Voor het verkrijgen van werkelijk inzicht op basis van gegevens is er heel wat meer nodig dan operationele rapporten en financiële overzichten. De gegevens moeten worden omgezet in inzicht en moeten worden afgeleverd waar ze nodig zijn, zodat de informatie er op het juiste moment is, in een formaat dat voor uw bedrijf geschikt is om zodanig in actie te komen dat het bedrijf ervan profiteert en de prestaties omhoog gaan.

Geavanceerde analyse en optimalisatie

Pak uw meest complexe problemen aan, los ze op en creëer unieke voorspellingsmogelijkheden voor het nemen van intelligente beslissingen. Het geavanceerde, innovatieve onderzoek naar gegevensanalyse en -optimalisatie helpt ons om proactieve (versus reactieve) strategieën te ontwikkelen waarmee we de performance verbeteren en de operationele efficiëntie verhogen. Tot de toepassingsgebieden voor optimalisatie behoren onder meer misdaadanalyse, complexe supply chain, risicomanagement en marketinginvesteringen. Op deze gebieden kunnen de risico's worden verlaagd, de bedrijfsprocessen worden hervormd en de uitkomsten met grotere zekerheid worden voorspeld.

Enterprise Information Management

U kunt de gegevens van uiteenlopende systemen integreren om de bedrijfsprocessen en de totale performance van het bedrijf te verbeteren en om intelligente beslissingen te nemen. Als onderdeel van Information Management kan Master Data Management ervoor zorgen dat er in het hele bedrijf meer consistentie in de gegevens komt, zodat er nieuwe waarde ontstaat en er een strategisch voordeel kan worden gerealiseerd. Bovendien profiteert u dan van een compleet, geavanceerd beeld van de klant, hetgeen de klantentevredenheid ten goede zal komen en uw bedrijf een voorsprong geeft op de concurrentie.

Enterprise Content Management

Kortere verwerkingstijden, betere klantenservice, betere naleving van wet- en regelgeving en een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid. De meeste bedrijven bewaren enorme hoeveelheden content, verspreid over de hele onderneming. Geschat wordt dat 85 procent van de informatie die door een gemiddeld bedrijf wordt beheerd, bestaat uit ongestructureerde "content". Het gaat daarbij om internet/intranet-content, gescande documenten, e-mails, documentatie, probleemtickets, call-logboeken, werkorders, kennisbanken, afbeeldingen, financiële rapporten, serviceovereenkomsten en talloze andere soorten gegevens die specifiek zijn voor de sector. Met effectief beheer en effectieve verwerking van ongestructureerde informatie ondersteunt u de analyseprocessen en kunt u doelmatiger ingrijpen.

Download de brochure Business Analytics and Optimization (PDF, 755 KB) voor meer gedetailleerde beschrijvingen van onze mogelijkheden.

Wij zijn er om u te helpen

Slimme manieren om snel antwoord te krijgen.

Information on Demand

Gebruik de waarde van informatie om uw concurrentiekracht te vergroten.

IBM Research & Global Business Services

Er worden teams van experts gevormd-bestaande uit business consultants, wiskundigen, wetenschappers etc., om klanten te helpen met een baanbrekende benadering.