Tallennuksen ja tiedonhallinnan
palvelut

Ensimmäinen askel kohti tehokasta tietojärjestelmien
infrastruktuuria

Selkeytä tietojen tallennusta ja hallintaa IBM:n ammattimaisten palveluiden avulla

Tietojen määrän jatkuvasti kasvaessa saatat huomata tarvitsevasi apua tietojen tallentamisessa ja hallinnassa, jotta tehokas päätöksenteko olisi mahdollista yrityksessäsi. IBM:n tallennus- ja tiedonhallintapalvelut auttavat yritystäsi täyttämään tarpeet kokonaisratkaisulla, joka sisältää arvioinnin, suunnittelun, toteutuksen ja hallinnan. Tallennuksen asiantuntemuksen, hyväksi havaittujen menetelmien ja tehokkaiden työkalujen ansiosta voimme tukea yritystäsi tallennus- ja tiedonhallintatarpeiden ratkaisemisessa nyt ja tulevaisuudessa, ja siten auttaa saavuttamaan paremman liiketoiminnallisen tuloksen.

Autamme yritystäsi kasvattamaan liiketoimintaansa ja innovoimaan hyödyntämällä aiempaa tehokkaampia tallennus- ja tiedonhallintapalveluita. Monipuoliset palvelumme auttavat ratkaisemaan yrityksesi tallennustarpeisiin liittyviä ongelmia ennalta ehkäisevästi hyödyntämällä erinomaisesti organisoitua tietojen tallennuksen ja hallinnan lähestymistapaa. Totea itse tehokkaiden tallennusratkaisujen ja tiedonhallinnan infrastruktuurin edut, jotka tekevät yrityksesi tallennus- ja tiedonhallintatoimista yksinkertaisia. Palveluitamme hyödyntämällä voit myös selvittää, miten hyvin yrityksesi hyödyntää nykyisiä tallennusratkaisujaan.

Toimitamme vahvan tallennusjärjestelmän infrastruktuurin ja helpotamme lisäksi tärkeiden ja arvokkaiden tietojen käyttöä sekä vähennämme tallennukseen liittyviä riskejä merkittävästi.

Tietoja tuotteista ja palveluista

#

Tallennusjärjestelmien optimointi- ja integrointipalvelut

Ratkaisut seuraavan sukupolven tallennusjärjestelmien hallintaan

#

Tiedonhallinta- ja käsittelypalvelut

Edistää liiketoiminnan kasvua ja vaatimustenmukaisuutta kehittämällä ja toteuttamalla parhaita käytäntöjä tiedonhallintaan sen koko elinkaaren ajan

#

Tietojen siirtopalvelut

Palvelut ja työkalut, jotka helpottavat tietojen siirtämistä niiden käyttöä keskeyttämättä ja auttavat optimoimaan infrastruktuurit ja parantavat tuottavuutta

#

Tallennus- ja tiedonhallintatuotteiden palvelut

Lyhennä uuden tallennusteknologian käyttöönottoon tai tietojen siirtoon kuluvaa aikaa ja pienennä samalla riskejä

#

Yksinkertaista tallennusjärjestelmien käytön hallintaa

Optimoi tallennusjärjestelmien tehokkuus määrittämällä valvottavat käytännöt

Server and Storage On-site Daily Assist Services

Palvelimien ja tallennusjärjestelmien päivittäiset avustuspalvelut yrityksen tiloissa

Hyödynnä nopea vastine palvelimiin ja tallennusjärjestelmiin tehdyille sijoituksille

#

Älykäs tallennuspilvi yrityksen datalle

Vähentää kustannuksia ja parantaa suorituskykyä skaalautuvan tallennusjärjestelmien virtualisointiratkaisun ansiosta

Lue tutkimuksia, raportteja ja ratkaisuesitteitä tästä aihepiiristä

Ota yhteys IBM:ään

Resursseja

IBM:n virtualisointipalvelut