Tietoliikenteen integrointi-
palvelut

Suunnittele, toteuta ja hallitse integroituja
tietoliikenne- ja verkkoympäristöjä, jotka edistävät
yhteistyötä sekä yrityksen joustavuutta ja kasvua

Tietoliikenteen ja verkko-ominaisuuksien viimeaikainen kehitys tarjoaa nykypäivänä organisaatioille lähes rajattomat mahdollisuudet ylläpitää liiketoimintaa missä ja milloin tahansa erityyppisillä laitteilla ja eri yhteystavoilla.

Organisaatioilla on mahdollisuus luoda ja tukea uusia, innovatiivisia liiketoimintamalleja, joita edistävät esimerkiksi kehittyneet yhteistyöympäristöt, asiakkaiden itsepalvelumahdollisuus ja työntekijöiden mobiilivalmiuksien tukeminen. On kuitenkin haasteellista selvittää, miten ja mistä aloittaa. Onkin todennäköistä, että yrityksessä esitetään paljon esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

Tietoliikenteen integrointipalveluissa keskitymme suunnittelemaan, toteuttamaan ja hallitsemaan tietoliikenne- ja verkkoympäristöjä siten, että ne on optimoitu missä ja milloin tahansa tapahtuvaa liiketoimintaan kuuluvaa yhteydenpitoa varten. Nämä palvelut on suunniteltu siten, että ne auttavat yritystä tukemaan tärkeimpiä verkkoympäristöjä ja rakentamaan innovatiivisia palveluita, joiden avulla yrityksesi erottuu kilpailijoistaan.

Tietoliikenteen integrointipalvelujen ansiosta yritys voi:

Tietoliikenteen integrointipalveluissa yhdistyvät IBM:n tietotekniikka- ja liiketoimintaratkaisujen asiantuntemus, hyväksi havaitut toteutusmenetelmät, maailmanlaajuiset huippuosaajat, toimialan johtavat hallinta-alustat ja -prosessit sekä strategiset kumppanuudet muiden alan johtavien yritysten kanssa. Nämä ominaisuudet auttavat yritystäsi muodostamaan integroidun tietoliikenneympäristön, joka lisää yrityksen joustavuutta ja tukee sen kasvua.

Tietoja tuotteista ja palveluista

Communications service provider network infrastructure services

Tietoliikenteen palveluntarjoajien verkkoinfrastruktuurin palvelut

Hyödynnä uudet liikevaihtoa lisäävät mahdollisuudet ja kustannustehokkuus älykkäiden verkkojen avulla

Converged communications services

Yhdistetyt tietoliikennepalvelut

Edistä yrityksen kilpailukykyä yhdistetyillä tietoliikennepalveluilla: integroiduilla puhe-, data- ja videoympäristöillä, jotka on suunniteltu yhteistyötä ja tuottavuutta silmällä pitäen

Mobility and wireless services

Liikkuvuus- ja langattomuuspalvelut

Vastaa jatkuvasti kasvavan mobiilikäytön vaatimuksiin tietoturvallisilla ja kestävillä langattoman verkon ratkaisuilla, joiden ansiosta tietoliikennepalvelut ovat käytettävissä käytännössä milloin ja missä tahansa

 

Tietoverkon strategia- ja optimointipalvelut

Varmista, että tietoverkkojen toiminta on linjassa yrityksen liiketoimintastrategian kanssa ja että verkot on optimoitu operatiivista tuloksentekoa silmällä pitäen

Network integration services

Tietoverkon integrointipalvelut

Toimivat verkkopalvelut yrityksellesi

RFID services

RFID-palvelut

Integroi reaaliaikainen tietojen kerääminen ja tärkeimmät liiketoimintaprosessit hyödyntämällä RFID-ratkaisuja

Telecom expense management services

Tietoliikennekustannusten hallintapalvelut

Varmista tietoliikenteen kustannusten hallinta hyödyntämällä ammattimaista ja ennakoivaa puhe-, data- ja mobiililiikenteen kulujen kontrollointia

Lue tutkimuksia, raportteja ja ratkaisuesitteitä tästä aihepiiristä

Autamme mielellämme

IBM:n pilvipalvelujen virtuaalinen informaatiokeskus Pohjois-Amerikassa

Pilvitietojenkäsittelyn tärkeimpien ongelmien selättäminen: virtuaalinen paneelikeskustelu