The Customer-activated Enterprise

IBM 2013 C-suite Study

Kymmenen vuotta, 17 tutkimusta ja 23 000 henkilökohtaista haastattelua ovat antaneet meille kattavan näkemyksen siitä kuinka yksityisen ja julkisen sektorin johtajat ajattelevat. "The Customer-activated Enterprise" on ensimmäinen integroitu tutkimuksemme, joka kattaa kaikki C-tason johtajaroolit.

Tutkimuksen esittely

C Lataa tutkimus

Vuoden 2013 globaaliin C-suite -tutkimukseen osallistui 4 183 johtajaa 70 maasta. Haastattelimme C-tason johtajia kuudesta eri roolista: toimitusjohtajat (CEO), tietohallintojohtajat (CIO), talousjohtajat (CFO), markkinointijohtajat (CMO), henkilöstöjohtajat (CHRO) ja toimitusketjusta vastaavat johtajat (CSCO).

Tässä tutkimuksessa nämä avainroolissa olevat johtajat jakavat ajatuksiaan toimintaympäristöstään, prioriteeteistaan ja tavoista valmistautua tulevaisuuden muutoksiin. Tutkimuksen mukaan C-tason johtajien täytyy nykyään:

Avaa yritys asiakkaan vaikutukselle

Verkostoituneella aikakaudella kasvavan informaation määrän ja digitalisoitumisen seurauksena uusi liiketoiminnan ympäristö suosii läpinäkyvyyttä. Yli puolet C-tason johtajista suunnittelee yritystensä avaamista yhteistyölle sekä sisäisesti että sidosryhmien kanssa. Radikaalein muutos saattaa olla uusi näkemys siitä, mitä yhteistyö asiakkaan kanssa tarkoittaa.

Toimitusjohtajat näkevät, että asiakkaat ovat merkittävä strategisen päätöksenteon lähde, jonka edelle menevät ainoastaan johtoryhmän jäsenet. Kun kysyimme toimitusjohtajilta kenellä on eniten vaikutusvaltaa visioon ja liiketoimintastrategiaan, 55 prosenttia heistä nimesi asiakkaan.

Voice on the board: Key influencers on business strategy

Toimi pioneerina digitaalisen ja fyysisen maailman integraatiossa

Sosiaalisten, mobiili- ja digitaalisten verkostojen kehittymisellä on ollut suuri vaikutus organisaatioiden ja niiden asiakkaiden välisen kuilun kaventumiseen. Se on myös saanut heidät ajattelemaan toimintatapojansa uudelleen. Digitaalisen ja fyysisen maailman leikkauspiste on merkittävä innovaation lähde ja C-tason johtajat ymmärtävät, että näiden ulottuvuuksien yhteensulauttaminen on yhä tärkeämpää.

Erityisesti markkinointijohtajat haluavat uudistaa asiakasrajapinnan jokaista kohtaamispistettä. Kun markkinointijohtajilta kysyttiin digitaalisen strategian osa-alueiden aktivoimisesta heidän organisaatioissaan, 87 prosenttia kertoi seuraavan 3-5 vuoden aikana keskittyvänsä eri kanavien yhdistämiseen.

Digital Ambitions - CMOs

Luo vuorovaikutteisia asiakaskokemuksia

Digitaalisen ja fyysisen maailman integraatiossa asiakaskokemus muuttuu. Lähes seitsemän kymmenestä C-tason johtajasta näkee, että muutos kohti sosiaalista ja digitaalista vuorovaikutusta on välttämätön. C-tason johtajat aikovat käyttää vähemmän aikaa IT-järjestelmiin ja järjestelmien ylläpitoon sekä enemmän aikaa asiakaskokemuksen parantamiseen.

C-tason johtajat aikovat tulevaisuudessa hyödyntää digitaalisia kanavia paljon aiempaa enemmän luodakseen vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Kun johtajilta kysyttiin mitkä kanavat ovat heidän yrityksilleen tärkeimpiä, he kertoivat uskovansa digitaalisten kanavien käytön kasvavan eniten seuraavien 3-5 vuoden aikana.

Costumer interaction channels

Roolikohtaiset näkökulmat

C-suite -tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haastattelimme 4 183 johtajaa maailmanlaajuisesti selvittääksemme kuinka C-tason johtajat parantavat asiakaslähtöisyyttä digitaalisella aikakaudella. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tarjoamme jokaista C-tason roolia koskettavat roolikohtaiset raportit, jotka avaavat yksittäisten roolien näkökulmia.

Talousjohtajan näkökulma

 • Lue talousjohtajan näkökulma (US) Lue talousjohtajan näkökulma (US)

  Talousjohtajan roolikohtainen raportti keskittyy C-suite -tutkimuksessa haastateltujen 576 talousjohtajan näkemyksiin. Tutkimuksessa tarkastelemme tehokkaiden talousorganisaatioiden ominaisuuksia, sekä erityisesti keinoja, joilla he tavoittelevat tehokkuutta ja kannattavaa kasvua.

Toimitusjohtajan näkökulma

 • Lue toimitusjohtajan näkökulma (US) Lue toimitusjohtajan näkökulma (US)

  Toimitusjohtajan roolikohtainen raportti käsittelee C-suite -tutkimuksessa haastateltujen 884 toimitusjohtajan näkemyksiä. Vuodesta 2004 asti toimitusjohtajat ovat pitäneet markkinavoimia suurimpana muutoksen aiheuttajana. Vuonna 2012 he odottivat ensimmäistä kertaa teknologian olevan suurin vaikuttaja organisaatioihinsa ja strategioihinsa.
 • Lue infograafi (US) Tänä vuonna toimitusjohtajat asettivat teknologian ensimmäiselle sijalle ja ennakoivat seuraavien toiminta-alueiden tärkeyttä tulevaisuudessa:

  • Tartu haasteisiin
  • Rakenna yhteistä arvoa
  • Uskalla olla avoin

  Lue infograafi (US)

Tietohallintojohtajan näkökulma

 • Lue tietohallintojohtajan näkökulma (US)Lue tietohallintojohtajan näkökulma (US)

  Tietohallintojohtajan roolikohtaisessa raportissa tutkimme miten haastatellut 1 656 tietohallintojohtajaa työskentelevät asiakaslähtöisen organisaation rakentamiseksi. Tietohallintojohtajat ovat nostaneet asemaansa organisaation hallintohierarkkiassa sekä tuoneet näkemyksiään voimakkaammin esille viimeisten viiden vuoden aikana.
 • Lue infograafi (US) Tietohallintojohtajien täytyy nykyään:
  • Olla vuorovaikutuksessa digitaalisesti suuntautuneiden asiakkaiden kanssa
  • Tehostaa sisäistä ja ulkoista yhteistyötä

  Lue infograafi (US)

Markkinointijohtajan näkökulma

 • CMO coverLue markkinointijohtajan näkökulma (US)

  Markkinointijohtajan roolikohtainen raportti käsittelee C-suite -tutkimuksessa haastateltujen 524 markkinointijohtajan näkemyksiä. Markkinointijohtajat kertovat tekevänsä läheisempää yhteistyötä sekä toimitusjohtajien että tietohallintojohtajien kanssa parantaakseen organisaatioidensa tuottavuutta.
 • CMO Insights report cover Digitaalisuus on elintärkeää organisaatioiden ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Kuitenkin vain pieni osa markkinointijohtajista on rakentanut digitaalista markkinointia tai pystyttänyt sosiaalisia verkostoja asiakkaiden osallistamiseksi. Edelläkävijäorganisaatioiden markkinointijohtajat ovat oppineet ymmärtämään asiakkaiden tarpeita asiakasdataa analysoimalla. Näin he ovat pystyneet lisäämään vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa digitaalisissa kanavissa ja vastaamaan kysynnän muutoksiin.

  Lue infograafi (US)

Henkilöstöjohtajan näkökulma

CHRO cover Lue henkilöstöjohtajan näkökulma (US)

Henkilöstöjohtajan roolikohtainen raportti käsittelee C-suite -tutkimuksessa haastateltujen 342 henkilöstöjohtajan näkemyksiä. Henkilöstöjohtajat näkevät asiakaslähtöisen toimintamallin arvon ja haluavat olla mukana rakentamassa asiakasaktivoitunutta organisaatiota.

Motivoituneet ja osaavat työntekijät ovat avaintekijä asiakasaktivoituneessa liiketoiminnassa menestymiseen. Henkilöstöjohtajat näkevät työntekijöiden tukemisen, kehittämisen ja sitouttamisen kriittisinä tekijöinä asiakkaan uskollisuuden tavoittelussa. Työntekijät edustavat organisaatiota markkinoilla, ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, sekä analysoivat asiakkaiden tarpeita.

Henkilöstöjohtajat keskittyvät tulevaisuudessa seuraaviin osa-alueisiin:
• analytiikan hyödyntäminen henkilöstön kehittämisessä
• sosiaalisten taitojen ja niitä tukevien teknologioiden kehittäminen organisaatiossa
• yhteistyön ja uusien toimintamallien kehittäminen sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa

Roolikohtaiset näkökulmat  

 • M

  Tulossa maaliskuussa: Markkinointijohtajan näkökulma

  Lisää tämä sivu kirjanmerkkeihisi

 • HR

  Tulossa maaliskuussa: Henkilöstöjohtajan näkökulma

 • SC

  Tulossa maaliskuussa: Toimitusketjusta vastaavan johtajan näkökulma

  Lisää tämä sivu kirjanmerkkeihisi

Kuinka IBM voi auttaa C-tason johtajia

 

 • C

  Katso video avainlöydöksistä

  Vanessa Carels van de Vliet (IBM Institute for Business Value) kertoo C-suite -tutkimuksen avainlöydöksistä ja avaa erityisesti Pohjoismaiden näkökulmaa.
  Lataa video

Asiantuntijamme

Video: Tervetuloa asiakkaan aikakaudelle

Aiheesta juuri nytPysy mukana

Twitter Youtube Linkedin WordPress Facebook google+ pinterest

 • IBM

  Tutustu tutkimukseen tabletillasi

  Vastaanota kuukausittainen IBM Institute for Business Value -päivitys tuoreimmista raporteista sähköpostitse. Android
  iPad

 • Tilaa IdeaWatch

  Tilaa IdeaWatch

  Vastaanota kuukausittainen IBM Institute for Business Value -päivitys tuoreimmista raporteista sähköpostitse.

 • Insatiable Innovation, From sporadic to systemic

  Aiheeseen liittyvää luettavaa

  IBM Institute for Business Value on julkaissut tuoreen Insatiable Innovation -raportin, jossa C-tason johtajien kokemusten analysointi viittaa siihen, että innovaatio ei ole jäämässä menneisyyteen, vaan on edelleen avaintekijä liiketoiminnassa.
  Lue "Insatiable Innovation: From sporadic to systemic"(1.0MB)