IT-teenused

Tehnoloogiateenused, mis toovad ettevõtetele märgatavat kasu

Mida me pakume

Saate teha äritoiminguid mis tahes tingimustes vastavalt määrustele ja säilitate võimaluse õnnetuste korral tegutsemise taastamiseks

Saate suvalisel ajal ja suvalises kohas lõppkasutajate tööviljakust suurendada ja nendega koostööd teha

Saate integreeritud sideteenuseid ja võrgukeskkondi projekteerida, juurutada ja hallata nii, et on tagatud koostöö, äritegevuse paindlikkus ja kasv

Saate IT-infrastruktuuri hinnata ja projekteerida nii, et see seab IT-strateegia ettevõtte prioriteetidega vastavusse

Tänu integreeritud toele saate suurendada oma mitmelt tootjalt ning mitmelt pakkujalt tarnitud riist- ja tarkvara kättesaadavust ning hõlbustada selle haldamist

 

Saate laiendada oma infrastruktuuri võimalusi vahevara kasutamisega. See aitab luua sujuva teabevoo eraldiseisvate rakenduste ja kogu ettevõtet hõlmavate äriprotsesside vahel

Saate pühenduda oma põhitegevusele, kasutades samal ajal innovatiivseid ja tõhusaid lahendusi oma valdkonna parimatelt allhankega tegelevatelt ettevõtetelt ja hallates äriprotsesside, rakenduste ja infrastruktuuri teenuseid

Saate luua ja juhtida nii dünaamilist kui ka optimeeritud infrastruktuuri, mis toetab nii uuenduslikke ettevõtteid, tegevusi kui ka tooteid, kasutades meie serveriteenuste komplekti

Saate plaanida, projekteerida ja ehitada paindlikke, soodsaid ning energiasäästlikke andmekeskusi ja -vahendeid

Saate hõlbustada andmesalvestust ja -haldust, mis toetaks ettevõtte laienemist, uuenduslikkust ja nõuetele vastavust