Lokaliteter og faciliteter serviceydelser

Vi kan hjælpe med at planlægge, designe
og opbygge dit datacenter til vækst - lige
fra strategi, til det er indflytningsklart

Planlæg, design og opbyg fleksible, omkostningseffektive datacentre og faciliteter

Muligheder for at implementere datacentre, der optimerer tilgængelighed, skalérbarhed, retablering og fleksibilitet, er fortsat tilstede gennem hele et datacenters livscyklus, samtidig med at risiciene reduceres gennem en omkostningseffektiv og tidsbesparende tilgang.

Efterspørgslen efter IT er i eksplosiv vækst. Og det kan være sværere at holde trit med den efterspørgsel, end man forestiller sig. Der skal stilles support til rådighed for applikationsvækst, ny teknologi og nye compute modeller, og samtidig skal de stigende krav til tilgængelighed imødekommes, og anskaffelses- og driftsomkostningerne skal holdes nede. IBM hjælper din virksomhed med at imødekomme denne efterspørgsel med vores datacenterwebsted og facilitetsserviceydelser. Vi kan planlægge at optimere dine datacentre, uanset om det drejer sig om at foretage betydelige ændringer til eksisterende websteder eller om at komme i gang med nye faciliteter hurtigere.

Vi tilbyder

Serviceprogrammer til datacenter- og facilitetsstrategi

Udvikling af en datacentertilgang, der optimerer tilgængelighed, skalérbarhed, retablering og fleksibilitet, samtidig med minimering af risici.

Datacenterdesign - IT-facilitetsvurdering, design- og konstruktionsserviceydelser

Design dit datacenter med henblik på fremtiden - uanset om det drejer sig om at opgradere eller bygge en IT-facilitet, så er sund planlægning og udførelse nøglen til at minimere risici og omkostninger

Konsolidering og flytning af IT-faciliteter

Udvikling af en datacentertilgang, der optimerer tilgængelighed, skalérbarhed, retablering og fleksibilitet, samtidig med minimering af risici under datacenterkonsolideringer

Kabelføring i faciliteter

Reducér datacenteromkostninger ved at udnytte avanceret fiberkabelteknologi

Læs studier, whitepapers og oversigter omkring dette emne

Sådan får du hjælp


IDC-hvidbog

Buyer's Journey

Kom godt i gang: Vores nye analysebaserede serviceydelser kan hjælpe dig med at opnå ny indsigt i datacenterdrift og sætte dig i stand til aktivt at overvåge og styre fortløbende forbedringer.

Whitepaper

Evaluating solutions: Defining a blueprint for a smarter data center for flexibility and cost-effectiveness.

Casestudie

Se, hvad andre har gjort: Oplev, hvordan IBM har hjulpet kunder gennem hver enkelt fase af udviklings- og fornyelsesprocessen for et datacenter - lige fra strategi og planlægning til den egentlige implementering og styring.