Kontinuerlig drift og fleksibilitet

IBM har opnået en retableringsprocent på 100 for kunder, der har erklæret katastrofe

Opnå optimal driftskontinuitet, bedre styring af regler og hurtigere retablering efter uventede katastrofer

Kontinuerlig drift er helt afgørende for en virksomheds succes, og i den interforbundne verden, vi lever i, er så godt som alle dele af en virksomheds drift sårbar over for systemnedbrud. Nogle hændelser kan betyde, at din virksomhed går offline i dagevis, men i et konkurrencepræget miljø kan hvert eneste minuts nedetid vise sig at være skæbnesvangert. Så hvordan beslutter du, hvilke krav din virksomhed har med hensyn til fleksibilitet og retablering? Hvordan identificerer du centrale forretnings- og IT-prioriteringsområder og integrerer dem i et stabilt driftskontinuitets- og fleksibilitetsprogram?

IBM's serviceydelser inden for driftskontinuitet og fleksibilitet kan hjælpe din virksomhed med at fastholde en næsten stabil drift og hjælpe med at styre, at regler og krav efterleves, at systemtilgængeligheden og databeskyttelsen forbedres og at strategier for risikostyring af IT-driften integreres. Vores serviceydelser hjælper dig med planlægning, design, implementering og administration – hele tiden med fokus på at forstå din virksomheds stadigt skiftende krav.

Only 37% of today's top organizations have an integrated business resilience strategy. Does yours? Get the 2011 IBM Global Business Resilience and Risk Study. Download Now.

Customer Connect

Retableringswebsteder

The offering:

IBM can provide business continuity and resiliency services to clients who need to proactively identify, understand, manage and respond to operational risks and business disruptions. Our solutions help you maintain near-continuous business operations, enabling you to better protect your brand and remain a trusted provider to your customers and associates. Unlike competitors, we leverage advanced tools to better understand your resilience needs, help design a security-rich business continuity plan designed to address your vulnerabilities and better manage your compliance requirements, and help you reduce overall risks.

Vi tilbyder

Flere oplysninger

Vi vil meget gerne samarbejde med dig om at opfylde din virksomheds skiftende behov og være med til at sikre virksomhedens fortsatte succes. Alle vores løsninger inden for forretningsfleksibilitet og kontinuerlig drift understøttes af vores globale leveringskapacitet og gennemprøvede metoder. Vi betjener mere end 9.000 virksomheder med driftskontinuitet og fleksibilitet globalt. Vores historik taler for sig selv.

Vi kan samarbejde med dig om at opnå betydelige økonomiske fordele og forbedringer i din virksomheds retableringsresultater. Vælg fra viften af proaktive og hændelsesstyrede, administrerede serviceydelser, afhængig af hvor centrale din virksomheds data og processer er. Derudover kan vi tilbyde omkostningseffektivt at administrere fleksibilitet med vores skalérbare, komplette, cloud-baserede backup- og retableringsløsninger til data og applikationer. På basis af dine krav kan vi:

Rådgive: Vi kan hjælpe med at identificere, kvantificere og prioritere forretnings- og IT-risici og udarbejde strategier og planer til håndtering af risiciene. Få mere at vide om, hvordan vores rådgivning i forbindelse med fleksibilitet kan hjælpe din virksomhed med at opretholde en kontinuerlig drift.

Administrere: Vi kan hjælpe dig med at fordele systembelastningen og mindske omfanget af mistede applikationer, data og systemer. Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at opretholde en kontinuerlig drift.

Beskytte: Vi kan hjælpe med at aktivere driftssikker, automatiseret databeskyttelse – offsite eller onsite – via en bred vifte af administrerede serviceydelser. Få mere at vide om, hvordan vores cloud-serviceydelser kan hjælpe din virksomhed med retablering efter katastrofe og onlinebackup af forretningsdata.

Reducere den negative påvirkning: Vi kan hjælpe med at reducere den negative påvirkning fra hændelser ved hjælp af retablering af IT-systemer og arbejdsområdet. Få mere at vide om vores ydelser til IT-retablering efter katastrofe.

Lad os tale sammen Virksomheder bliver stadig mere komplekse og indbyrdes forbundne. Risikoen for et systemnedbrud og de høje omkostninger, der er forbundet med et nedbrud, påvirker ikke kun IT-systemerne, men så godt som alle aspekter af virksomheden. Kontakt os, så vi kan tale sammen om, hvordan en fuldt integreret løsning i verdensklasse kan bygge driftskontinuitet ind i alle lag af din forretning.

Sådan får du hjælp