The Customer-activated Enterprise

Konklusioner fra vores globale C-suite study.

Ti år, 17 undersøgelser og 23.000 personlige samtaler har givet os omfattende indsigt i hvordan både offentlige og private ledere tænker. ”The Customer-activated Enterprise” er den første undersøgelse hvor vi har interviewet hele C-suiten samtidigt.

Introduktion

Cover

Hent undersøgelsen

IBM's C-suite study er resultatet af vores samtaler med 4.183 ledere fra 70 forskellige lande på tværs af 20 industrier. Vi har interviewet et tværsnit af C-suite ledere: Chief Executive Officers (CEOs), Chief Financial Officers (CFOs), Chief Human Resource Officers (CHROs), Chief Information Officers (CIOs), Chief Marketing Officers (CMOs) and Chief Supply Chain Officers (CSCOs).

Undersøgelsen giver indsigt i hvordan disse ledere ser på verden, hvad deres prioriteter er og hvordan de forbereder sig på fremtiden. Overordnet set, præger tre temaer C-suite undersøgelsen:

Kundens indflydelse er redefineret

I en tid med omfattende forbundenhed, enorme informationsmængder og gennemgående digitalisering, er større gennemsigtighed oplagt. Flere end halvdelen af de ledere vi har talt med forventer at drive en mere åben virksomhed i fremtiden – de vil fjerne en række barrierer for at muliggøre nye former for samarbejde. Den mest radikale ændring er muligvis det nye syn på hvad samarbejdet med kunden indebærer. De administrerende direktører i vores undersøgelse mener, at kun C-suiten har større indflydelse på deres forretningsstrategi end kunderne. Adspurgt ”Hvem har størst indflydelse på jeres vision og forretningsstrategi?” nævnte 55 % af de administrerende direktører kunderne i diskussionen.

Voice on the board: Key influencers on business strategy

Innovation i rummet mellem det digitale og det fysiske

Fremkomsten af sociale, digitale og mobile netværk har spillet en stor rolle i demokratiseringen af forholdet mellem virksomheder og deres kunder. Dette har presset virksomhederne til at gentænke den måde de opererer på. Samspillet mellem det digitale og det fysiske er et dominerende innovationsparameter, hvorfor mange ledere nu ser det som en nøgleopgave, at få de to til at smelte sammen. Specielt marketingdirektører er interesserede i at redefinere kunderelationen. Adspurgt ”Hvorledes har din virksomhed integreret de digitale strategikomponenter?” svarede 87 % af marketingdirektørerne, at de forventer at integrere de digitale og de fysiske komponenter med hinanden i løbet af de næste 3 til 5 år.

Digital Ambitions - CMOs

Engagerende kundeoplevelser

Virksomhedernes digitale komponenter påvirker de fysiske (og omvendt) og skaber derigennem en ny kundeoplevelse. Næsten 70 % af lederne nikker genkendende til denne tendens som skaber mere social og digital interaktion. Mange ledere regner fremadrettet med at bruge mindre tid på IT-systemer og teknisk funktionalitet og mere tid på at forbedre kundeoplevelsen. De forventer at bruge de digitale kanaler mere omfattende og på spørgsmålet ”Hvilke kanaler er de vigtigste for din virksomhed i interaktionen med kunderne?” svarer 69 % af de interviewede ledere således, at den største ændring vil ske i forhold til brugen af de digitale kanaler.

Costumer interaction channels

De administrerende direktørers perspektiv

I den første udgave af vores globale C-suite Study har vi talt med 4.183 ledere fra hele verden. Det har vi gjort i bestræbelsen på at forstå, hvordan de opnår loyalitet hos kunder der tænker digitalt. For hver af de 6 lederrolle der indgår i undersøgelsen, CEOer, CIOer, CFOer, CMOer, CHROer samt CSCOer, har vi udarbejdet individuelle rapporter der stiller skarpt én rolle af gangen.

Reinventing the rules of engagement: CEOernes perspektiv

 • Læs CEOernes perspektiver (US)

  Reinventing the rules of engagement: CEOernes perspektiv (US)

  Denne rapport fokuserer på hvordan de 884 CEOer, som vi talte med i forbindelse med vores globale C-suite Study, ser på verden. I alle vores rapporter siden 2004 har CEOerne identificeret markedskræfterne som den faktor der skaber mest forandring i deres virksomhed. Men i 2012 var teknologi for første gang den faktor, som de administrerende direktører mente havde størst indflydelse på deres organisation og strategi.
 • CEO rollen i tal og grafik (US) Igen i år rangerer teknologien øverst. Direktørerne vurderer, at ny teknologi vil have en omfattende indflydelse på deres virksomhed, og de forventer at skulle:

  • Arbejde proaktivt med modstand
  • Skabe fælles værd
  • Turde at åbne op

  CEO rollen i tal og grafik (US)

Moving from the back office to the front lines: CIOernes perspektiv

 • CIO rollen i tal og grafik (US)Særligt én ting springer i øjnene: IT-direktørens rolle har ændret status. I 2009 kunne vi for første gang konstatere, at IT-direktører rundt omkring var rykket op i ledelseshierarkiet og havde fået en ny og mere betydningsfuld rolle. Den tendens fortsætter. Ofte skal IT-direktørerne udfylde mere end en rolle samtidig og kommer derfor også til at skulle håndtere modstridende målsætninger.

  Selvom CIOerne er stærkt opmærksomme på vigtigheden af at gøre deres virksomheder mere kundeaktiverede, er de også bevidste omkring vigtigheden af et velsmurt og velfungerede maskineri. Deres tre største udfordringer er således at:

  - Gå i dialog med digtalt fokuserede kunder
  - Håndtere maskineriet
  - Forbedre internt og eksternt samarbejde

  CIO rollen i tal og grafik (US)

Pushing the frontiers: CFOernes perspektiv

 • Læs CFOernes perspektiver (US)

  Pushing the frontiers: CFOernes perspektiv (US)

  Denne rapport fokuserer på hvad de 576 Økonomidirektører vi interviewede havde på hjerte. I 2010 udgaven af vores globale CFO undersøgelse identificerede vi fire forskellige profiler indenfor organisationens finansielle afdelinger. Vi fastslog også, at den ene profil – dem der formår at integrere forskellige former for værdi, præsterer bedre end de andre profiler.
 • CFO rollen i tal og grafik (US)Vores nyeste forskning viser, at de som formår at integrere forskellige værdier, stadig skiller sig ud. I blandt denne gruppe har vi identificeret en undergruppe som skiller sig yderligere ud. Denne rapport kigger nærmere på denne undergruppe af Performance Accelerators og undersøger deres karakteristika. Vi kigger især på hvad de gør for at blive mere effektive, hvordan de kigger fremad og hvordan de skaber profitabel vækst for deres virksomheder.

  CFO rollen i tal og grafik (US)
 • M

  CMOernes perspektiv

  Kommer i løbet af Marts

 • HR

  CHROernes perspektiv

  Kommer i løbet af Marts

 • SC

  CSCOernes perspektiv

  Kommer i løbet af Marts

How IBM can help C-suite executives

 

Idet kunderne får mere indflydelse på forretningen gennem de sociale medier, vil deres forventninger stige og deres fejltolerance falde

CIO, Retail, Turkey

Vi er nødt til at samarbejde og skabe en transparent Supply Chain i stedet for at tænke, at viden er magt og at vi skal klare udfordringer selv

CSCO, Information Technology, United States

Big data er et nøgleord og det digitale er den nye standard. Vi skal ændre på den måde vi samarbejder med vores kunder så forholdet reflekterer de virtuelle elementer

CMO, Banking, Singapore

Følg vores eksperter:

C-suite diskussion på de sociale medier:


Følg os

Twitter Youtube Linkedin WordPress Facebook google+ pinterest

 • IBM

  IBV rapporter på din tablet

  Download IBM's IBV tablet app til Android eller iPad og læs rapporterne hvor og når det passer dig.

 • Opdateringer fra IdeaWatch

  Opdateringer fra IdeaWatch

  Få besked når der udkommer nye ledelsesrapporter fra IBM's Institute for Business Value.