IT Strategy and Design Services

Rozvíjejte svoji IT strategii, abyste optimalizovali
infrastrukturu a koordinovali ji s obchodními cíli

V důsledku obchodních tlaků vzniká potřeba přehodnocovat základní IT strategii—a přecházet ke vzájemně propojené, chytřejší infrastruktuře. Služby IBM IT Strategy and Design Consulting Services vám pomohou při návrhu strategického orientačního plánu, jenž by koordinoval vaši IT strategii s obchodními prioritami. Prostřednictvím kvalitní IT strategie můžete:

Naši poradci disponují širokými zkušenostmi prakticky ve všech oborech podnikání. Používají dlouhodobě prověřené metodiky, které vám pomohou připravit správnou IT strategii podporující vaše podnikání.

Co nabízíme

 • #

  Business of IT executive workshop

  Tento workshop je navržen tak, aby vám pomohl vyvážit vaše IT zdroje - procesy, zaměstnance a technologie - s překlenujícími obchodními cíli, ať už souvisejí s růstem příjmů, produktivity, spokojenosti zákazníků, odlišení na trhu či konkurenčních výhod.

 • #

  Infrastructure strategy and planning

  Infrastructure strategy and planning společnosti IBM vám může pomoci přehodnotit a rekonstruovat vaše IT prostředí tak, abyste byli schopni lépe reagovat na prudce se měnící požadavky trhu a umožnili své společnosti budoucí růst.

 • #

  Service management strategy and planning

  Tato služba poskytuje kolektivní plánovací přístup na bázi standardů a prosazuje zkušené odborníky a ověřené praktiky s cílem dosažení lepšího plánování správy IT služeb.

Související zdroje

Přečtěte si studie, dokumenty a stručné výtahy na toto téma

NOTE: JavaScript is disabled in your browser. SSI information is only available when JavaScript is enabled.

Jsme tu, abychom vám pomohli

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Stáhněte si