Integrované komunikace

Návrh, implementace a správa integrovaných
komunikačních a síťových prostředí k posílení
spolupráce, flexibility organizace a růstu

Díky pokroku v komunikačních a síťových službách mají dnešní organizace prakticky neomezené možnosti v získávání obchodních výhod podnikáním kdekoli a kdykoli za pomoci různých typů zařízení a komunikací.

Organizace mají možnost vytvářet a rozvíjet nové pokrokové obchodní modely - od prostředí rozšířené spolupráce přes samoobslužné systémy pro zákazníky až po podporu mobilních pracovníků. Někdy je však obtížné určit jak a kde vůbec začít. Je pravděpodobné, že si ve vaší organizaci kladete řadu otázek, jako např.:

Služby integrovaných komunikací se zaměřují na návrh, implementaci a správu komunikačního a síťového prostředí s cílem optimalizovat toto prostředí pro účely integrované obchodní komunikace - kdekoli a kdykoli. Tyto služby jsou koncipovány tak, aby podporovaly klíčová síťová prostředí a pomáhaly přinášet konkurenční výhody cestou obchodních inovací.

Služby integrovaných komunikací vám pomáhají v těchto oblastech:

Služby integrovaných komunikací spojují odborné znalosti IBM na poli IT a obchodních řešení, osvědčené metodiky, vysoce kvalifikované globální zdroje, špičkové platformy a procesy správy v daném odvětví a strategická spojení s dalšími předními organizacemi v oboru s cílem pomoci vám rozvíjet integrovaná prostředí pro komunikaci na podporu flexibility podniku a jeho růstu.

Co nabízíme

Communications service provider network infrastructure services

Converged communications services - IP telephony and managed IP telephony

Navrhněte, integrujte a implementujte infrastrukturu, která vám pomůže snížit výdaje na správu a údržbu oddělených hlasových a datových sítí, podporujte současné pokročilé IP telefony a optimalizujte úspory prostřednictvím spravované služby doručování.

Converged communications services

Converged communications services - network convergence

Využijte expertního plánovacích, navrhovacích, implementačních, ladicích a spravovacích služeb pro tvorbu efektivní konvergované komunikační sítě

 

Converged communicatons services - video communications - telepresence

S pomocí IBM rozšiřte komunikace ve své společnosti

Network integration services

Networking strategy and optimization services network infrastructure optimization

Zlepšete výkon své síťové infrastruktury za současného zlepšení možností kontroly výdajů

Telecom expense management services

Telecom expense management services

Proaktivně spravujte telekomunikační výdaje a získejte kontrolu nad svým telekomunikačním prostředím, využívajícím hlasové, datové a bezdrátové telekomunikační prvky a síťové vybavení

Související zdroje

Přečtěte si studie, dokumenty a stručné výtahy na toto téma

NOTE: JavaScript is disabled in your browser. SSI information is only available when JavaScript is enabled.

Jsme tu, abychom vám pomohli

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Stáhněte si