Data center outsourcing

Oprostěte se od nutnosti správy výpočetních zdrojů v datových centrech za současného zvýšení pružnosti rozvoje, nasazování nových technologií a migrace kritických aplikací.

Detaily služby

Service details

Špičkové firmy jsou v dnešním dynamickém obchodním prostředí nuceny být schopny pružně reagovat na změny, využívat nové příležitosti a vyhovět požadavkům na zvýšení produktivity a snížení nákladů. Podobně jste s ohledem na soustavně probíhající změny požadavků na pracovní nasazení nuceni umět svou výpočetní infrastrukturu rychle přizpůsobovat okamžitým potřebám. Potřebujete pružný a kompletní přístup k informačním systémům, abyste své společnosti pomohli se vyvíjet a současně si udržovat náskok před konkurencí.

Zvolte si komponenty, které vaše firma potřebuje

IBM Data Center Outsourcing Services jsou navrženy tak, aby vám poskytovaly přesně ty služby, které potřebujete. Volíte si platformu, software, úroveň použití a míru podpory, které co nejlépe odpovídají vašim potřebám. Sami si určujete dobu, po kterou chcete služby využívat. S využitím všech těchto možností si zachováváte naprostou kontrolu nad svými daty, aplikacemi a systémovým softwarem.

Díky pružné nabídce služeb poskytují Data Center Outsourcing Services výhodné řešení pro outsourcing, které vyhoví měnícím se požadavkům trhu, podporuje růst firmy a pomáhá chránit vaše stávající technologické investice.

Dedikovaná výpočetní síla, přizpůsobená vašim požadavkům

Dedikované výpočetní komponenty IBM Data Center Outsourcing Services vám umožňují vyvážit požadavky vaši firmy s výpočetními zdroji, které máte k dispozici. Ať už požadujete momentální navýšení výkonu kvůli sezónnímu nárůstu datových procesů, podpoře zastaralých systémů během migrace na technologii klient/server nebo přesměrování vašich výpočetních zdrojů pro klíčové obchodní příležitosti, jsou tyto komponenty navržené tak, aby vám poskytly pružnost a kontrolu, které ke splnění svých cílů potřebujete.

Data Center Outsourcing Services nabízejí výhodné a okamžitě použitelné výpočetní zdroje a datové kapacity. Výpočetní kapacita je nastavena na základě vašich specifických požadavků a je možné ji upravovat tak, jak se tyto požadavky mění.

Vaše dedikované výpočetní prostředí se nachází v centrále IBM. IBM nabízí non-stop podporu, která zahrnuje dodávku hardware a systémového software, výměny pásek a reakce na systémová hlášení. Tato podpora může snížit vaši potřebu investovat do vybavení, softwarových licencí či personálu. Předvídatelná měsíční cena služeb je vytvářena na základě systémové konfigurace, což usnadňuje tvorbu finančních rozpočtů a plánování.

Pružnost spravovaného prostředí a podpora rozvoje

Komponenta spravovaných aplikačních serverů v rámci IBM Data Center Outsourcing Services je cenově výhodným řešením pro firmy, které požadují širší spektrum platforem, služeb a technických zkušeností, než jaké mají samy k dispozici. Tato komponenta vám umožňuje rychle vyvíjet, testovat a nasazovat nové aplikace; přesunout se na architekturu klient/server za současného provozu zastaralých klíčových aplikací; poskytuje možnosti záchrany dat klíčových aplikací na aplikační úrovni; eliminaci serverových platforem prostřednictvím outsourcingu zbývajících aplikací; implementaci řešení e-businessu a další.

Tato komponenta poskytuje serverovou kapacitu, včetně širokého spektra softwarových produktů, bez nutnosti významných dlouhodobých investic. Cenová politika na základě využití zvyšuje výhodnost celého řešení, jelikož platíte pouze za zdroje, které využíváte. Pokud jste schopni přesunout zátěž do méně exponovaných denních termínů, můžete docílit dalších finančních úspor.

Od všeho jen to nejlepší

IBM používá ověřené technologie, s jejichž pomocí vám poskytuje rychlé, spolehlivé a vysoce bezpečné síťové služby. Data Center Outsourcing Services nabízejí outsourcingové řešení, které vám umožňuje přizpůsobit vaše výpočetní prostředí změnám požadavků trhu. Toho můžete docílit, aniž byste museli investovat do dodatečného hardware a software, což vám pomáhá snížit riziko zastarávání technologií a minimalizuje potřebu finančních investic.

Související zdroje

Přečtěte si studie, dokumenty a stručné výtahy na toto téma

NOTE: JavaScript is disabled in your browser. SSI information is only available when JavaScript is enabled.

Jsme tu, abychom vám pomohli

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.