Archivace a data

Máte problém s daty a jejich archivací? Trápí vás rostoucí nekontrolovatelný objem uchovávaných dat - i v souvislosti se statutárním tlakem na mnohaletou archivaci. Jak s daty pracujete? Kontrolujete související náklady? Získají z nich autorizované osoby v případě potřeby informace?

Přehled

Zjednodušte správu a ukládání dat a dejte tak zelenou rozkvětu obchodu a inovacím

V současné době se téměř každá organizace potýká s výzvami vyplývajícími z ohromného nárůstu dat.

Nárůst dat souvisí nebo přímo ovlivňuje následující:

Zaujmutím proaktivního a organizovaného přístupu k datovému prostředí si můžete zajistit výhody plynoucí z efektivní archivační infrastruktury. Můžete nastolit takový systém ukládání dat, který odpovídá současným potřebám a zároveň vytvořit vhodné základy pro budoucnost. Rovněž pak dokážete lépe řešit související obchodní rizika a dodržovat regulační opatření.

Přehodnocení role dat a jejich uchovávání v rámci vaší organizace

Vzrůstající počet společností dnes klade důraz na jednoduchost, ekonomičnost a pružnost svých datových prostředí. Infrastruktura postrádající tyto vlastnosti může utlumit schopnost společnosti činit fundovaná obchodní rozhodnutí, poskytovat adekvátní zákaznický servis, podporovat výkonnost zaměstnanců, dodržovat regulační opatření a zavádět nové obchodní aplikace. Organizace musí neustále přehodnocovat svůj přístup ke správě dat a jejich uchovávání, protože potřeby obchodu a IT se neustále mění. IBM vám naštěstí dokáže pomoci.

Komplexní přístup k datům a jejich ukládání

IBM Global Technology Services nabízí ucelené služby, včetně zhodnocení, plánování, designu, implementace a správy, které vám mohou pomoci poradit si s daty a jejich ukládáním.

Možné výhody:

Služby

Jsme tu, abychom vám pomohli

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Stáhněte si