Poznatky z IBM Global
C-suite Study

Primární navigace kartami

O studii

Před deseti lety odstartoval IBM Institute for Business Value svůj C-suite Study program, v rámci kterého realizoval rozhovory s více než 18 000 vrcholovými manažery a manažerkami po celém světě.

Letošní výroční C-suite study 2013 se celosvětově zúčastnilo přes 4 000 ředitelů a ředitelek v šesti klíčových manažerských pozicích (CEO, CFO, CIO, CMO, CHRO a CSCO). Svými odpověďmi do studie unikátně přispělo i 88 českých top manažerů a manažerek.

Stáhněte si:

Shrnutí z pohledu jednotlivých rolí  

  • SC

    Shrnutí z pohledu ředitelů dodavatelských řetězců (CSCO)

    Již brzy

Odhalte první výsledky studie

Hlavní témata studie:

  1. Překračujeme hranice: Jak vedoucí pracovníci spolupracují, aby dosáhli rovnováhy mezi potřebami zákazníků a požadavky firmy?
  2. Nejnovější člen vedení - zákazník. Jaké kroky a strategie vedoucí pracovníci přijímají, aby lépe porozuměli vztahům se zákazníky a rozvíjeli je?
  3. Spojujeme jednotlivé dílky v celek: Jak vedoucí pracovníci pohlížejí na konkrétní aspekty své vedoucí funkce?

 

IBM Global CEO Study 2012

Jak reagují CEOs na stále propojenější svět businessu? Jaké konkrétní změny chtějí provést v rámci svých organizací? Kde vidí příležitosti k tomu, aby se odlišili od ostatních, nebo je dokonce předehnali?

IBM Global CMO Study 2011

IBM oslovila přední pracovníky marketingových oddělení (CMO) z celého světa. Přečtěte si více o tom, jak se potýkají s trendy současného marketingu.

IBM Global CIO Study 2011

Přečtěte si zkušenosti vedoucích IT pracovníků (CIO) z celého světa, které mají s inovacemi technologií, jenž vedou jejich organizace k dosahování vytyčených cílů.

IBM Global CFO Study 2010

IBM Vám přináší přehled postojů finančních ředitelů a vedoucích pracovníků finančních oddělení (CFO) vůči nejhoršímu ekonomickému propadu za poslední desetiletí.